ustaw tę strone jako startową napisz do nas!
Szkoła ubiega się o Znak Jakości [email protected] 2007/2008
MENU OPIS LOGA

Projekty z wykorzystaniem TI

Międiędzynarodowe i ogólnopolskie projekty edukacyjnych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli I LO.

Dzięki nim uczniowie rozwijają samodzielność, samorządność, umiejętność współpracy i współodpowiedzialności za powierzone im zadania.

Udział w projekcie Socrates Commenius na stałe wpisał się w działalność edukacyjną szkoły.Programy oraz wymiany miedzynarodowe na bieżąco omawiane są na stronie szkolnej w działach:

"Programy europejskie", "Wymiany zagraniczne"

O Znaku Jakości Interklasa


dyzur net


Fundacja Dzieci Niczyje

Wykaz projektów:


 • W roku szkolnym 2007/2008 przystąpienie do międzynarodowego projektu (opis na stronie szkolnej) Młodzież debatuje • Udział w projekcie (opis na stronie szkolnej) Socrates Commenius

 • Udział w projekcie - (opis na stronie szkolnej) Młodzi Głosują" Wybory Parlamentarne 2007
  zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej


 • Udział w programie firmy Microsoft: "Partnerstwo dla Przyszłości"
  oraz wdrożenie pakietu dydaktycznego do nauczania podstaw algorytmiki i programowania.


 • Udział w programie Edukacja z internetem tp

 • Kontakt za pośrednictwem Internetu - poczty elektronicznej, czat z zespołami partnerskich szkół
  w czasie realizacji wspólnych projektów w ramach międzynarodowych wymian z Niemcami, Francją

 • Promocja programów ekologicznych poprzez udział:

  • w ogólnopolskim konkursie "Program ekozespołów w mojej szkole i przedszkolu"


   oraz

  • organizację Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologicznego
  Istotnym elementem powyższych programów było rozwijanie umiejętności wykorzystania
  technologii informacyjnej w tym Internetu w realizacji zadań konkursowych.

 • Organizacja warsztatów językowych w Angli
I LO im. Jana Kasprowicza; 47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 11