ustaw tę strone jako startową napisz do nas!
Szkoła ubiega się o Znak Jakości [email protected] 2007/2008
MENU OPIS LOGA

Inicjatywy

Szkolna pracownia I LO jest otwarta na realizację działań mających na celu popularyzację ICT

I LO podjęło współpracę z firmami szkoleniowymi: KPFS, COMBIDATA, ATUT udostępniając swoją pracownię na przeprowadzanie szkoleń zarówno w zakresie programu "Pracownie komputerwe dla szkół" jak i ICT.

Ponadto pracownia I LO pozyskała status certyfikowanego labolatorium ECDL

O Znaku Jakości Interklasa


dyzur net


Fundacja Dzieci Niczyje

Wykaz inicjatyw:


 • Współpraca z Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych w zakresie prowadzenia szkoleń
  w ramach wyposażania szkół w pracownie multimedialne oraz z zakresu ICT – szkolenia NAU-ICT, NAU-WAR • Współpraca z Combidata w zakresie prowadzenia szkoleń w ramach wyposażania szkół
  w pracownie multimedialne – szkolenia M1, M2, M3, K

 • Współpraca z niepubliczną placówką szkolenia ustawicznego ATUT w zakresie prowadzenia szkoleń
  dla pracowników raciborskich placówek oświatowych podległych miastu.

 • Uzyskanie przez pracownię informatyczną I LO statusu certyfikowanego Laboratorium ECDL
  – prowadzenie egzaminów ECDL oraz ECDL-Advance raz w miesiącu.

 • Konferencje Szkoleniowe Rad Pedagogicznych

 • Pracownia szkolna dostępna jest dla nauczycieli oraz uczniów w godzinach pracy szkoły.

I LO im. Jana Kasprowicza; 47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 11