ustaw tę strone jako startową napisz do nas!
Szkoła ubiega się o Znak Jakości [email protected] 2007/2008
MENU OPIS LOGA

ECDL

W celu umożliwienia uczniom zdawania egzaminów ECDL oraz ECDL-Advance w 2007 roku podpisano z PTI umowę o popularyzacje oraz podjęto działania w celu uzyskania przez pracownię inf. I LO statusu certyfikowanego laboratorium ECDL.

Ponadto nauczyciel inf – Jolanta Dębińska-Banak uzyskała certyfikat egzaminatora ECDL oraz ECDL-Advance.

W związku z powyższym, systematycznie raz w miesiącu, uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminów zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Opis działań umieszczony jest na stronie szkolnej w dziale „ECDL”O Znaku Jakości Interklasa


dyzur net


Fundacja Dzieci Niczyje

Certyfikaty i umowy:


28 września 2006 roku- zawarcie umowy z Polskim Towarzystwem Informatycznym o popularyzację ECDL'a

dyplom

Do lutego 2008 roku certyfikat ECDL uzyskało w I LO 54 uczniów oraz ECDL-A 3 uczniów.

Pierwszy certyfikat ECDL-A uzyskał Rafał Slany

ECDL-A

2 lutego 2007- pracownia I LO uzyskała statusu certyfikowanego labolatorium ECDL

ECDL-A

Akredytacja Centrum Stowarzyszenia KISS

25 marca 2007- uzyskanie certyfikatu egzaminatora ECDL-A przez nauczyciela inf I LO

ECDL-A

I LO im. Jana Kasprowicza; 47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 11