ustaw tę strone jako startową napisz do nas!
Szkoła ubiega się o Znak Jakości [email protected] 2007/2008
MENU OPIS LOGA

I LO na rzecz bezpieczeństwa w sieci

DBI

Realizowany w I LO "Program bezpieczeństwa w sieci", włączony do "Programu wychowawczego szkoły" kładzie nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego, świadomego wykorzystywania Internetu do zdobywania wiedzy, przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących z niewłaściwego stosowania tego nowoczesnego narzędzia.

Wyrazem realizacji zadań z w/w zakresu jest między innymi włączanie się do ogólnopolskich programów oraz projektów edukacyjnych, współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem sieci, angażowanie młodzieży do udziału w akcjach i konkursach popularyzujących Bezpieczny Internet.

Opis realizacji Programu Bezpieczeństwa w sieci znajduje się na stronie szkolnej wraz z omówieniem podjętych i zrealizowanych inicjatyw.O Znaku Jakości Interklasa


dyzur net


Fundacja Dzieci Niczyje

Dodatkowe inicjatywy:


  • uzyskanie przez witrynę certyfikatu:


    Certyfikat promuje serwisy, które nie zawierają treści szkodliwych.


  • przystąpienie I LO w lutym 2008 do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa w Internecie OKBI

    DBI


  • przeprowadzenie cyklu zajęć z udziałem specjalistów z zakresu uzależnień od sieci w ramach obchodów DBI 2008.

Za udział w DBI 2007 I LO zostało wyróżnione dyplomem.

dyplom

Dodatkowo w pracowniach informatycznych zainstalowane jest oprogramowanie - CENZOR oraz Opiekun Ucznia.


Koordynatorem działań na rzecz bezpieczeństwa sieci jest nauczycielka TI oraz informatyki Jolanta Dębińska-Banak

I LO im. Jana Kasprowicza; 47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 11