Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!


Instytucje i Organy UE


Parlament Europejski - jest jedyn instytucj midzynarodow, ktrej czonkowie wybierani s w powszechnych i bezporednich wyborach na 5 letnia kadencj. Pierwsze takie wybory odbyy si w 1979 r. W skad jego wchodzi obecnie 785 deputowanych (od 2009 liczba ta zmniejszy si do 736), ktrzy sprawuj demokratyczn kontrol w wymiarze europejskim. Parlament odgrywa istotn rol w zakresie opracowywania, modyfikacji i ustanawiania prawa europejskiego. Podejmuje inicjatywy polityczne zmierzajce do wzmocnienia Unii Europejskiej, angauje si w ochron praw czowieka, a take utrzymuje kontakty ze wszystkimi demokratycznie wybranymi parlamentami wiata. Stosunkowo niewielkie kompetencja Parlamentu powoduj zjawisko deficytu demokracji (Parlament posiadajcy silna legitymizacje spoeczna ma niewielkie uprawnienia).Zauwaalna jest tendencja do zwikszania kompetencji europarlamentu.

Parlament Europejski

Komisja Europejska - jest organem wykonawczym Unii. W jej skad wchodzi 27 czonkw. S oni cakowicie niezaleni od rzdw pastw, z ktrych pochodz. Komisja opracowuje projekty nowych ustaw, nadzoruje wprowadzanie ich w ycie, a take wytycza kierunki polityki Unii. Ze wzgldu na kompetencje kontrolne nazywana Straniczka traktatw. Jej postanowienia musz by jednak zatwierdzone przez Parlament, ktry ma prawo stosowania votum nieufnoci. Kadencja komisji trwa 5 lat.

Komisja Europejska

Komitet Ekonomiczno-Spoeczny jest organem doradczym zoonym z 345 czonkw, reprezentujcych rne dziedziny ycia gospodarczego i spoecznego Unii. W KES Polsk reprezentuje 21 przedstawicieli.

Komitet Ekonomiczno-Spoeczny

Trybuna Obrachunkowy (Rewidentw Ksigowych) utworzony w 1975 jest nazywany finansowym sumieniem UE. Kontroluje sposb zarzdzania finansami Wsplnoty. Skada si z 27 czonkw (rewidentw).

Trybuna Obrachunkowy


wstecz | dalejGimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390904
dzisiaj: 2

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.998915 s