Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!SPOECZESTWO INFORMATYCZNE


Opracowanie Adam Ploszka - 2008 na podstawie: „Spoeczestwo Informacyjne istota – rozwj – wyzwania” pod red. Lech W. Zacher

 1. Czym jest spoeczestwo informacyjne?
 2. Funkcje spoeczestwa informacyjnego.
 3. Ksztatowanie si spoeczestwa informacyjnego w USA.
 4. Ksztatowanie si spoeczestwa informacyjnego w Japonii.
 5. Ksztatowanie si spoeczestwa informacyjnego w EuropieCzym jest spoeczestwo informacyjne?

Spoeczestwo informacyjne to spoeczestwo, ktre okrelone informacje wytwarza, przechowuje, przekazuje, pobiera i wykorzystuje. Lech W. Zacher.

Ta najprostsza definicja w peni ujmuje, czym jest spoeczestwo informacyjne. Mwic szerzej jest to etap ewolucji spoeczestwa, etap najbardziej zaawansowany. W spoeczestwie informacyjnym blisko 60 % ludzi jest zatrudnionych w sektorze usug.

Termin spoeczestwo informacyjne (johoka shakai) po raz pierwszy zosta uyty w 1963 przez socjologa Tadao Umensao, lecz popularyzatorem tego pojcia sta si inny japoski naukowiec – futurolog – Keinichi Koyama.


Funkcje spoeczestwa informacyjnego:

 • edukacyjna – upowszechnienie wiedzy naukowej oraz uwiadamianie znaczenia podnoszenia kwalifikacji
 • komunikacyjna – Spoeczestwo informacyjne ma za zadanie stworzenie moliwoci komunikowania si wielu rnorodnych grup w obrbie caoci spoeczestwa globalnego
 • socjalizacyjna i aktywizujca – mobilizacja osb czasowo lub stale wyczonych z moliwoci swobodnego funkcjonowania spoeczestwa. Cechuje si take wykonywaniem zawodu bez koniecznoci wychodzenia z domu i aktywizacj niepenosprawnych.
 • partycypacyjna – moliwo prowadzenia debat i gosowania w internecie
 • organizatorska – tworzenie warunkw konkurencyjnoci na rynku
 • ochronna i kontrolna – stworzenie mechanizmw obrony obywateli i instytucji przed wirtualn przestpczociKsztatowanie si spoeczestwa informacyjnego w USA.

Rozwj spoeczestwa informacyjnego w USA – Rozwj spoeczestwa informacyjnego rozpocz si od realizacji planu odwoujcego si do koncentracji bada nad nowymi technologiami w celu obrony przed komunizmem. W latach 1940 do 1960 nastpi wzrost wydatkw w USA na zbrojenia. W roku 1955 powsta Semi - Automatic Ground Environment System (SAGE – skomputeryzowany system obrony powietrznej). Dziaaniami wspomagajcymi rozwj Spoeczestwa Informacyjnego w USA byy prace ekspertw skupionych w Research and Development Corporation (RAND) w Kalifornii. Projektowali oni zintegrowany system planowania, programowania i budetowania (Planning, Programming and Budgeting System – PPBS). RAND staa si z czasem zapleczem intelektualnym Pentagonu oraz komrk planowania spoeczestwa przyszoci. Kolejnym elementem rozwoju Spoeczestwa informacyjnego w USA byo stworzenie sieci ARPA-NET. Stworzona zostaa ona w celu wymiany informacji midzy komrkami badawczymi znajdujcymi si w cywilnych i wojskowych instytutach badawczych. Projekt ten zosta uznany za pocztek internetu. Pniej rzd Stanw Zjednoczonych stworzy teoretyczne i polityczne uzasadnienie realizowanych projektw. Pniej departament stanu zabiega o przeforsowanie na forum ONZ doktryny swobodnego przepywu informacji ktra bya uzupenieniem do doktryny wolnego handlu i bya opozycj do promowanej przez ZSRR narodowej suwerennoci. Moderatorem rewolucji komunikacyjnej byo USA. Organami sterujcymi rozwojem amerykaskiego spoeczestwa informacyjnego s orodki akademickie.


Ksztatowanie si spoeczestwa informacyjnego w Japonii.

Rozwj spoeczestwa informacyjnego w Japonii – w 1972 r. stworzono plan majcy doprowadzi do powstania nowego typu spoeczestwa oraz wdroeniu przyjtych zaoe.Wyrnia si cztery fazy dochodzenia do japoskiego spoeczestwa informacyjnego:
 • I FAZA (1945–1970) – dominacja meganauki
 • II FAZA (1955–1980) – okres organizacji i przedsibiorstw
 • III FAZA (1970–1990) – okres usug spoecznych i spoeczestw
 • IV FAZA (1980–2000) – okres prywatnych jednostek i istot ludzkich Dziaania japoskiego rzdu (Stworzenie pierwszego spoeczestwa informacyjnego firm prywatnych) – zaowocoway przyspieszeniem realizacji przyjtej strategii.Ksztatowanie si spoeczestwa informacyjnego w Europie.

Rozwj spoeczestwa informacyjnego w Europie – Za pocztek tworzenia spoeczestwa informacyjnego w Europie uznaje si rok 1994. Zosta wtedy opublikowany Raport Bangemanna (Europa i Spoeczestwo Globalnej Informacji. Zalecenia dla Rady Europy). Raport sta si przyczyn publicznej debaty na temat spoeczestwa informacyjnego. Zaproponowano w nim 10 inicjatyw w celu rozwoju nowoczesnych technik teleinformacyjnych. Obejmuje on obszary:
 • telepraca
 • szkolenia na odlego
 • sieci czce uczelnie i jednostki badawcze
 • usugi teleinformatyczne dla maych i rednich przedsibiorstw
 • zarzdzanie ruchem drogowym
 • kontrol ruchu powietrznego
 • sieci na uytek sektora zdrowia
 • komputeryzacj sektora zamwie publicznych
 • transeuropejsk sie administracji publicznej
 • infostrad dla obszarw miejskich


W lipcu 1996 roku zostaa opublikowana zielona ksiga living and working in Information Society. People First.. Mwi on o konsekwencjach wynikajcych z transformacji oraz o wpywie nowoczesnych technologii (ICT) na ich ycie. W projekcie e Europe – An information society for All (1999) okrelono cel budowy nowego typu spoeczestwa wykorzystujcego moliwoci tzw. nowej gospodarki. W roku 1999 opublikowano Zielon Ksig Public Sector Information: a Key Resource for Europe wskazywa na korzyci dla obywateli i caej gospodarki pynce z wykorzystania technologii telekomunikacyjnych i informatycznych. Caociowy plan budowy spoeczestwa informacyjnego zosta uchwalony na posiedzeniu w Lizbonie 23–24 marca 2000 r. (strategia lizboska). W 2000 roku na szczycie w Feira przyjto plan dziaa eEurope 2002 – An Information Society for All. W Gteborgu zosta przyjty plan ktry uznawa konieczno modernizacji i przyspieszenia reform w krajach kandydujcych do Unii Europejskiej. Na szczycie w Sewilli zosta przyjty plan eEurope 2005 Information Society for All ktry zobowiza kraje czonkowskie do:
 • rozwinicia usug elektronicznych (e-government, e-learning)
 • wprowadzenia elektronicznej opieki zdrowia (e-health)
 • zapewnienia powszechnego dostpu do internetu W maju 2005 roku na szczycie Rady Europy zosta przyjty program European Information Society 2010 wedug ktrego technologie informacyjne s motorem trwaego wzrostu i warunkiem budowy spoeczestwa informacyjnego. Europa chce obecnie stworzy Globalne Spoeczestwo Informacyjne


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390896
dzisiaj: 5

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.122134 s