Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Sokrates-Comenius

Od roku 1999 roku do 2007 w szkole zorganizowano 4 edycje programu Sokrates Comenius, pierwsze trzy obejmoway tzw. projekty szkolne, za ostatni by projektem jzykowym.

W kadej edycji jzykiem roboczym projektu by jzyk niemiecki.
 • W latach 1999-2000 koordynowana przez mgr Zuzann Koloska nosia tytu Woda w zwierciadle kultury-kultura odzwierciedla si w wodzie. Wsppraca odbywaa si pomidzy nasza szko, a szkoami w Bruchkbel (Niemcy), Walencji (Hiszpania) oraz w Sterzing (Wochy)
 • W latach 2000-2001 koordynatorem by mgr Andrzej Widota. Nasza szkoa wsppracowaa ze szkoami w Offenbach ( Niemcy) oraz szko na Majorce. Temat projektu Od stereotypw do rzeczywistoci.
 • W lata 2002-2005 realizacja projektu z tematem Nasze wsplne dziedzictwo kulturowe odbywaa si ze szkoami w Offenbach (Niemcy) oraz Guadix (Hiszpania).
 • W roku 2006/07 wraz z uczniami z Albert- Schweitzer-Schule w Offenbach realizowany by projekt jzykowy, ktrego produktem finalnym by spektakl teatralny Rybka - napisany i zagrany przez modzie uczestniczc w projekcie.
sokrates 2006/2007
sokrates 2004/2005
sokrates 2003/2004
sokrates 2002/2003Opis programu Sokrates-Comenius - „Nasze wsplne dziedzictwo kulturowe”Trzyletni Szkolny Projekt Comeniusa, ktrego temat brzmia: „Nasze wsplne dziedzictwo kulturowe”, w ramach ktrego wsppracowalimy ze szkoami w Offenbach (Niemcy) oraz Guadix (Hiszpania) dostarczy wiele nowych dowiadcze i wrae w czasie wizyt roboczych nie tylko uczniom, ale take nauczycielom.W czasie wizyt w Hiszpanii poznalimy pikno, kultur i przyrod regionu Granady. Zwiedzalimy Katedr w Granadzie, Uniwersytet, Alhambr. Ponadto, katedr w Guadix i oczywicie miasto Guadix. Mielimy take okazj pozna szkolny system nauczania, uczestniczy w yciu szkoy, a take w uroczystociach miejskich.

Spotkanie w szkole w Guadix
Spotkanie w Kuratorium w Guadix


W czasie wizyt w Offenbach zapoznalimy si z kultur tego miasta i regionu. Pobyt w muzeach oraz galeriach sztuki by dla uczniw oraz nauczycieli prawdziw przygod, ktra dostarczya wielu wspaniaych przey. Duym zainteresowaniem cieszyy si zajcia warsztatowe zwizane z rol rzek Odry, Menu oraz ich wpywem na ycie mieszkacw. Modzie w czasie zaj w szkole opracowaa na ten temat pikne plakaty, ktre zaprezentowane zostay w czasie wsplnych koncertw.
Nasza szkoa penia rol koordynatora projektu. W czasie trwania projektu uczniowie porozumiewali si gwnie w jzyku angielskim, ale take w niemieckim. Poznali take podstawowe sowa w jzyku hiszpaskim. W cigu trzech lat wsppracy dwukrotnie odbyy si wsplne koncerty (w Raciborzu oraz w Offenbach) z udziaem modziey i nauczycieli z wszystkich wsppracujcych szk Trzykrotnie modzie i nauczyciele spotkali si w Guadix, Offenbach i Raciborzu.Modzie nawizaa nowe kontakty i przyjanie, poznaa nowe regiony Wsplnej Europy i uzupenia wiedz o tych regionach. Nurt dziaa nazwany w projekcie Natura i Jzyk powicony by poezji i prozie zwizanej z porami roku i ich barw, piknem w kadym kraju. Wizao si to rwnie z przygotowaniem kalendarza na 2005 rok, do ktrego zdjcia wykonaa modzie z kadej wsppracujcej szkoy. Zdjcia przekazywane zostay drog internetow, weryfikowane i wybierane przez modzie.
Podczas pracy nad projektem cigle odbywaa si komunikacja drog internetow zarwno pomidzy modzie jak i nauczycielami, a take dyrekcjami szkl. W czasie Tygodnia Comeniusa odby si midzy innymi chat internetowy pomidzy naszymi szkoami.

Projekt speni nastpujce zadania:
 • rozbudzi ch realizacji dalszych projektw
 • zachci do poznania nowych miejsc Zjednoczonej Europy
 • spowodowa naturaln motywacj uczenia si jzykw obcych
 • zachci do poznania nowych ludzi, nawizania nowych kontaktw midzyludzkich
 • da szans ksztacenia umiejtnoci prezentacji projektu w rodowisku kolegw i rodzicw
 • umoliwi korzystanie z informacji (Internet, e`mail)
Podsumowaniem projektu byo spotkanie w Raciborzu w kwietniu 2005r. Omwione zostay efekty trzyletniej wsppracy, a take plany na przyszo.
Wszystkie dziaania zostay zarejestrowane na video, CD, a take fotografiach.
Produktem kocowym by podrczny sownik w trzech wersjach jzykowych (polskiej, niemieckiej, hiszpaskiej) opracowany przez uczniw.

Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390904
dzisiaj: 2

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.492697 s