Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!

W celu stworzenia lepszych moliwoci zdobycia certyfikatu ECDL uczniom 1 LO i Gimnazjum organizowane s od 1999 roku w naszej szkole raz w miesicu egzaminy ECDL (egzaminator mgr in. Jolanta Dbiska-Banak).

Pierwszy certyfikat ECDL w naszej szkole otrzyma 16.04.03 ucze 4-tej klasy Piotr Nitner.

Pierwszy certyfikat ECDL-A w naszej szkole otrzyma 11.05.2007 ucze klasy mat-inf Rafa Slany

Do lutego 2008 roku
 • ECDL-A uzyskao 3 (AM4-2, AM3-1)
 • do ECDL przystpio 93;
 • czna liczba zdanych w 7 moduach egzaminw wynosi 416;
 • certyfikaty ECDL uzyskao 50 uczniw w tym:
  • do roku szkolnego 2004/05 - 10 certyfikatw;
  • po uzyskaniu Znaku Jakoci [email protected] w 2004 roku – 24 certyfikaty
  • po uzyskaniu Znaku Jakoci [email protected] w 2006 roku - 16 certyfikatw

ECDL luty 2008
M1M2M3M4M5M6M7
54816454496054

Do stycznia 2006 roku
 • do ECDL przystpio 81;
 • czna liczba zdanych w 7 moduach egzaminw wynosi 309;
 • certyfikaty ECDL uzyskao 34 uczniw w tym:
  • do roku szkolnego 2004/05 - 10 certyfikatw;
  • po uzyskaniu Znaku Jakoci [email protected] w 2004 roku – 24 certyfikaty


Czym jest ECDL.
Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych zawiadcza, e jego posiadacz potrafi prawidowo realizowa przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstw, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy te sieci komputerowej. Kontrola tych umiejtnoci jest realizowana jako 7. egzaminw, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywaj nastpujce obszary zastosowa mikrokomputerw i technologii informatycznej:

 1. Podstawy technik informatycznych
 2. Uytkowanie komputerw
 3. Przetwarzanie tekstw
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Bazy danych
 6. Grafika menederska i prezentacyjna
 7. Usugi w sieciach informatycznych
Egzaminy te sprawdzaj podstawowe umiejtnoci, potrzebne zarwno w pracy zawodowej jak i coraz czciej w yciu codziennym kadego obywatela Europy.

Idea ECDL-a wysza na przeciw wymaganiom pracodawcw.
ECDL jest, bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejtnoci zatrudnionych bd te zatrudnianych pracownikw. Miernik ten jest niezaleny od miejsca zdobycia umiejtnoci, od ukoczonych kursw czy te wyksztacenia. Pracodawca, zatrudniajc posiadacza Komputerowego Prawa Jazdy, ma pewno, e jego pracownik bdzie efektywnie wykorzystywa moliwoci, jakie niesie sob technologia informatyczna.


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390904
dzisiaj: 2

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.001996 s