Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Wane wydarzenia
2005/2006

Sukces uczniw klasy I MI 21 czerwca 2006

Opracowana przez zesp uczniw klasy 1 MI - Dawida Piku, Pawa Charuka, Marka Dudka, Marcina Przyby, Iwon Piontek, Piotra Krla, - witryna Racibrz - miasto z przeszoci... zwyciya w oglnopolskim konkursie ladami naszej historii i zostaa opublikowana na portalu edukacyjnym Scholaris.pl

Opiekunem zespou i koordynatorem konkursu bya Jolanta Dbiska-Banak - nauczycielka informatyki.


Przy opracowaniu witryny uczniom pomogli nauczyciele I LO - Pani E. Klein (j. niemiecki), Pan B. Depta (historia), Pan W. Janiczko
(j. polski), Pan J. Molda (j. angielski) oraz Pan J. Nowak (j. polski) oraz Pan N. Mika (dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu), ks. Kleman (z parafii NMP), ks. proboszcz R. Porwol (z parafii w. Mikoaja), ks. T. Gierda (z parafii Matki Boej.


Organizatorem konkursu bya Fundacja Edukacji Ekonomicznej czonek konsorcjum administrujcego portalem Scholaris.

Scholaris to Internetowe Centrum Zasobw Edukacyjnych MEN.Znak Jakoci [email protected] 09 czerwca 2006

Uroczysto wrczenia prestiowego wyrnienia odbya si w gmach Sejmu RP 05 czerwca 2006 r.


I Liceum Oglnoksztacce im. J. Kasprowicza jest jedyn szko w Raciborzu oraz pierwsz ponadgimnazjaln w woj. lskim dwukrotnie nagrodzon srebrnym Znakiem Jakoci [email protected]

Znak Jakoci [email protected] to oglnopolska inicjatywa, ktrej gwnym celem jest promowanie szk przygotowujcych uczniw do funkcjonowania w spoeczestwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjtymi w Unii Europejskiej. W tym roku Znak Jakoci [email protected] przyznawany by przez Kapitu Znaku Jakoci ju po raz pity i objty zosta patronatem Premiera RP Kazimierza Marcinkiewicza.


W skad Kapituy Znaku Jakoci wchodz wybitne osobistoci polskiej kultury, nauki i polityki, a wrd nich m.in.:
 1. Grayna Staniszewska - Pose do Parlamentu Europejskiego, b. Przewodniczca sejmowejKomisji Edukacji, Nauki i Modziey, przewodniczca kapituy,
 2. prof. Andrzej Blikle informatyk, cukiernik,
 3. Marek Borowski pose RP, byy marszaek Sejmu,
 4. prof. Peter A. Bruck przewodniczcy jury europejskiego konkursu multimedialnego EuroPrix,
 5. Krystyna Janda - aktorka,
 6. prof. Aleksander uczak -b. Minister Edukacji (PSL), czonek KRRiT,
 7. prof. Jan Madey informatyk, wiceprzewodniczcy Rady Gwnej Szkolnictwa Wyszego,
 8. Kazimierz Marcinkiewicz - premier Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. prof. bp Tadeusz Pieronek -rektor Papieskiej Akademii Teologicznej,
 10. prof. Aleksander Wolszczan - astronom, odkrywca ukadu planetarnego,
 11. prof. Andrzej Zoll - Rzecznik Praw Obywatelskich.
W 2006 roku o Znak Jakoci ubiegay si 44 szkoy, w tym 9 z woj. lskiego.
Kapitua przyznaa 18 Znakw Jakoci w tym:
 • 2 zote,
 • 7 srebrnych,
 • 9 brzowych znakw.


Nasze liceum otrzymao 796 punktw i znalazo si na trzeciej pozycji wd 18 wyrnionych szk. Jako najwyej punktowany Srebrny Znak otrzymao w nagrod laptopa. Dodatkowo szkoa otrzymaa oprogramowanie midzy innymi: Uniwersaln encyklopedi PWN, Uniwersalny sownik jzyka polskiego, Wielki multimedialny sownik angielsko-polski i polsko-angielski, BusinessEnglish – Euro Plus+
Kryteria oceny szkoy odnosiy si przede wszystkim do sposobu wykorzystania komputerw w szkole, a wic licz si m. innymi sukcesy w olimpiadach i konkursach z wykorzystaniem TI, inicjatywy, innowacje (szkoa posiada certyfikat Otwartej szkoy), egzaminy ECDL, poziom witryny szkolnej, publikacje nauczycieli na portalach edukacyjnych itp.

Wycieczka na Krym 2006 10 maja 2006

Od 26 kwietnia do 3 maja 45 - osobowa grupa uczniw I L.O. przebywaa na wycieczce na Ukrainie.

Licealici zwiedzili m.in. Krym (Eupatori, Bakczysaraj, Jat ), Odess, Chocim i Czerniowce, twierdz i biskupstwo polskie w Kamiecu Podolskim, a take warowni w Chocimiu. Wyjazd zorganizowa juz po raz drugi Pan Robert Myliwy.

Spotkanie z ks.Morcicem 28 kwietnia 2006


27 kwietnia br. w ramach Klubu Europejskiego odbyo si spotkanie z ks. dr hab. Piotrem Morcicem, profesorem Uniwersytetu Opolskiego, kierownikiem Katedry Teologii Moralnej, Etyki Spoecznej i Duchowoci. Tematem wykadu byy: „Etyczne aspekty przeszczepiania narzdw”.

Zagadnienie, z pozoru trudne i niedostpne, okaza si niezwykle interesujce. Ksidz doktor poruszy m.in. tematyk dopuszczalnoci transplantologii z etycznego punktu widzenia, warunkw pod jakimi mona pobra organ od zmarej osoby czy zagroe jakie nios za sob przeszczepy. Nastpnie kady z uczestnikw spotkania mia moliwo zadania ksidzu pyta na nurtujcy go temat, niekoniecznie zwi±zany z wykadem, co wielu z nas chtnie wykorzystao. Wykad mia szczeglne znaczenie nie tylko dla suchaczy, ks. dr Piotr Morciniec jest bowiem absolwentem naszego liceum, mia wic okazj do spotkania z nauczycielami i powspominania szkolnych lat.
Spotkanie z ks. dr hab. Piotrem Morcicem jest czci dziaa Szkolnego Klubu Europejskiego. Jego wczeniejsz inicjatyw byo m.in. spotkanie z ks. Jerzym Szymikiem, a kolejne przedsiwzicia s ju planowane.

Dni Kultury 2006 22 kwietnia 2006

W dniach 6-7 kwietnia odbyy si po raz pierwszy w naszej szkole Dni Kultury ‘2006. Tematem przewodnim bya Kultura regionalna w aspekcie kultury europejskiej. Program obejmowa:
 • wykad dr Janusza Nowaka pod tytuem Legendy i podania Raciborza
 • prezentacj Koa Kulturoznawcw - Wampiry, wilkoaki i inne stwory w kulturze europejskiej oraz na ziemiach raciborszczyzny
 • pokaz bractwa rycerskiego
 • warsztaty ceramiczne prowadzone przez pani S. Spycha – Walenko Pomysodawc imprezy bya pani Kinga Wystub oraz czonkowie Koa Kulturoznawczego.

Spring Day in Europe 2006 22 kwietnia 2006

21 marca w naszej szkole obchodzilimy Europejski Dzie Wiosny – Spring Day in Europe 2006.
Z tej okazji odbyy si w naszej szkole konkursy oraz wykad pani etnograf z raciborskiego muzeum - Julity wiky na temat tradycji wiosennych w naszym regionie.
Konkurs na klasow Marzann wygraa klasa II DF, ktra zaprezentowaa „ Pokojow Marzann XXI wieku”. Wyrniono take klas II H za „ yw Marzann pci mskiej”. W konkursie poetyckim pierwsz nagrod zdoby Dawid Czepczor, drug - Anna agiel, trzeci - Bartek Podpora. Wyrnienia otrzymay Justyna Wieczorek i Patrycja Szwetka. W konkursie plastycznym wyrniono 3 prace autorstwa Magorzaty Giewskiej.
Tego dnia odby si rwnie czat z pani Danuta Hbner.

Wykad pani etnograf Julity wiky

Goscie z Francji 19 kwietnia 2006

W dniach 31.03- 07.04 2006 w naszej szkole przebywaa 32 osobowa grupa z Francji (La Souterraine). Towarzyszyo jej 4 opiekunw.
W trakcie ju 14 spotkania grupy polskiej i francuskiej, modzie z Francji miaa okazj pozna kultur i zwyczaje polskich rodzin, ktre ich gociy oraz odkry pikno Beskidw, odwiedzi zabytkowe kopalnie: wgla kamiennego w Zabrzu „Lima” oraz soli w Wieliczce, Krakw oraz zwiedzi obz koncentracyjny w Owicimiu.
Dla wikszoci by to pierwszy pobyt w Polsce, ale wszyscy doceniali polsk gocinno i poczucie humoru. Dlatego moemy mie nadzieje, e wymiana naley do udanych.

Komunikat 30 marca 2006

Dnia 28 marca br. w godzinach wieczornych
zmar prof. Benedykt Motyka
.
Z nasza szkol zwizany by od 1968 roku. Przez 18 lat peni funkcj wicedyrektora. By pedagogiem, wychowawc wielu pokole, ktry swoj osobowoci silnie oddziaywa na swoich wychowankw.

Pamitamy Go jako zaangaowanego w ycie szkoy i miasta historyka, ktry znakomicie przygotowywa swoich uczniw na studia, a take do olimpiady historycznej. Wielu jego olimpijczykw zostao laureatami szczebla centralnego tej olimpiady. Odszed od nas nauczyciel, profesor - legenda naszej szkoy.
W najbliszy pitek - 31 marca 2006 roku - o godzinie 1200 na cmentarzu Jeruzalem odbdzie si pogrzeb p. Profesora Benedykta Motyki.
- powiadomcie o tym swoich znajomych, starsze rodzestwo, rodzicw
- z pewnoci wielu z nich jest Jego wychowankami, moe zechc towarzyszy Mu w jego ostatniej drodze


Dni Otwarte w ZSO nr 1 29 marca 2006

W dniach 20, 21, 22 marca 2006r. w naszej szkole zorganizowane zostay DNI OTWARTE. Przebiegay one pod hasem Cae ycie jest szko. Gimnazjalici bardzo licznie odwiedzili nasze liceum. W cigu trzech dni zebrao si ich a 545! Podczas Dni Otwartych dla kadej z grup zostay omwione kierunki ksztacenia. Przedstawiono rwnie sukcesy uczniw w latach 2004-2006.

Nasi uczniowie zaprezentowali si take ze strony artystycznej. Wystpili: uczniowie z klasy 1H1 w przedstawieniu pt. Piosenka z nurtu Disco Polo, uczennice z klasy 1 DELF parodiujce w jzyku francuskim Pana Tadeusza oraz zesp muzyczny Humaners Band z klasy 2H. Kad szko poegnalimy szkolnym filmem pt. Spacer po szkole, czyli w podskokach poprzez las.... Gimnazjalici mogli zobaczy streszczone ycie naszego liceum w krzywym zwierciadle.

Jednoczenie Dyrekcja i Samorzd Szkolny ZSO nr 1 skada serdeczne podzikowania na rce wszystkich tych, ktrzy chociaby w maym stopniu przyczynili si do organizacji
Dni Otwartych 2006.

Ania agiel, Tomasz Gajda


Targi Edukacyjne 16 marca 2006

W dniach od 7 do 9 marca 2006 roku uczniowie naszej szkoy brali udzia w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez
PPP w Raciborzu, gdzie udzielali informacji o planach naborowych I LO na rok szkolny 2006/07.
W tym samym czasie w murach naszego Liceum, mimo e nie mamy jeszcze Dni Otwartych gocilimy grupy gimnazjalistw, ktre chciay zwiedzi naszego Kasprowicza. Odwiedzili nas uczniowie z Tworkowa, Pietrowic Wielich Grzegorzowic, Krzanowic i Rudnika w cznej liczbie okoo 180 osb. Na auli szkolnej dyrekcja szkoy udzielia modziey szczegowej informacji o zasadach rekrutacji i warunkach przyjcia do I Liceum Ognoksztaccego. Samorzd Uczniowski przestawi w krtkim programie artystycznym dziaalno dodatkow i osignicia edukacyjne naszych uczniw.

Drzwi naszej szkoy s otwarte zawsze dla wszystkich zainteresowanych – zapraszamy

M. Kacprowicz


Studniwka 21 stycznia 2006


Jest taka tradycja w yciu kadego maturzysty, e na sto dni przed egzaminem dojrzaoci odbywa si wsplna, by moe ostatnia ju zabawa szkolna. W naszym Liceum Studniwka przypada na dzie 20 stycznia. O godzinie 1800 cae Liceum- nauczyciele, uczniowie oraz osoby towarzyszce zmierzali odwitnie ubrani w stron hali Rafako - gdy to byo miejsce zabawy.
By tradycji stao si zado Pani Dyrektor, wychowawcy trzecich klas oraz maturzyci rozpoczli studniwk polonezem - praktyki na sali gimnastycznej okazay si bardzo owocne, potem ju kady bawi si przy muzyce granej przez zesp „Dance”.
Zabawa nie moga si oby bez wsplnych, pamitkowych zdj, oraz programu artystycznego, ktry przygotowaa klasa trzecia humanistyczna. By tez moment wzrusze, kiedy to maturzyci dzikowali swym wychowawc za cierpliwo, oraz wsplnie spdzone trzy lata. Po caej nocy spdzonej w wikszym lub mniejszym stopniu na parkiecie nauczyciele, dziewczyny (wikszo z butach na obcasach) oraz chopcy powoli zaczli wraca do swych domw. Ostatecznie Studniwka zakoczya si o godzinie 530
Myl, e wszyscy byli bardzo zadowoleni, i kady bdzie wraca do tych chwil z pewnym sentymentem. Na kocu dodam, e ca zabaw prowadzia Elbieta Gadkowska, Ola Wojaczek z klasy trzeciej humanistycznej oraz Mateusz Przybya z klasy trzeciej matematyczno-fizycznej.

E. Gadkowska


Rne twarze artysty... rzecz o Jacku Kaczmarskim 10 stycznia 2006

Jacek Kaczmarski to dla mnie wzr poety i artysty. Jego utwory s niczym skarbnica mdroci i uczu. Przeywam je na nowo przy kadym, kolejnym spotkaniu. Jest to ogromy spadek jaki zostawi nam Jacek, odchodzc 10 kwietnia 2004 roku. Po mierci Kaczmarskiego zastanawiaem si ilu ludzi bdzie pamita jego twrczo. Z radoci musz stwierdzi, e ma ona bardzo wielu sympatykw, zarwno wrd dorosych, jak i modziey. Jednym z takich ludzi jest Pan Robert Myliwy, mj wychowawca i organizator „Wieczoru poezji Jacka Kaczmarskiego”.
Koncert odby si dnia 21 grudnia 2005 r. w I Liceum Oglnoksztaccym w Raciborzu. Byem bardzo ciekaw tego jak wszystko wypadnie, gdy modzi artyci i nauczyciele przygotowywali si dugo i rzetelnie. Cao okazaa si znakomit opowieci wicej

Spotkanie z ks. J. Szymikiem 20 grudnia 2006

W sobot, 17 grudnia 2005 roku odbyo si w naszej szkole niecodzienne wydarzenie. Grupa 60 uczniw zebraa si zimowym popoudniem w sali 103. Powodem tego, byo zorganizowane przez szkolny Klub Europejski, spotkanie z ksidzem Jerzym Szymikiem. By on kolejnym gociem naszej szkoy zaproszonym w ramach cyklu „Spotkania z Europejczykiem”. Opiekunem Klubu Europejskiego jest historyk, Krystian yczek

wicej


XVII Olimpiada Ochrony rodowiska 15 grudnia 2005

1 i 2 grudnia w odby si XVII fina Olimpiady Ochrony rodowiska, ktrej motto brzmiao: Myle globalnie, dziaa lokalnie. Organizatorem jest Zarzd Krajowy Zwizku Modziey Wiejskiej, przy pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Olimpiada ma na celu przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o rodowisku przyrodniczym, przyczynach i skutkach jego zanieczyszczania, poznanie metod ochrony rodowiska oraz zasad ekorozwoju, rozwijanie wiadomoci oraz wraliwoci ekologicznej, a take wiedzy o lokalnym rodowisku przyrodniczym.

Laureatem Olimpiady zosta ucze naszej szkoy: Krzysztof Kochel, ucze klasy II ba. Otrzyma on bardzo cenne nagrody, a take indeksy.


Narada Dyrektorw 08 grudnia 2006

8 grudnia w naszej szkole odbya si narada szkoleniowa dyrektorw szkl ponadgimnazjalnych z Delegatury Kuratorium w Rybniku. Swoj obecnoci zaszczyci wszystkich zabranych Starosta Powiatu Raciborskiego mgr Jerzy Wziontek, ktry przedstawi informacj na temat raciborskiej owiaty.
Narad prowadzia starszy wizytator mgr in. Janina Ptaszyska.

Na zakoczenie Dyrektor szkoy mgr Janina Wystub zaprosia wszystkich uczestnikw konferencji do zwiedzenia budynku szkoy oraz do udziau w prezentacji urzdze Firmy OKI, ktr przygotowaa raciborska Firma BIT.

11 listopada - wito Niepodlegoci 10 listopada 2005

10 listopada 2005r. z okazji odzyskania niepodlegoci przez Polsk w auli szkoy odbya si uroczysta akademia, na ktr program artystyczny przygotowaa klasa 1DF, pod opiek Mariusza Woskowskiego.
W przedstawieniu ukazano przeomowe momenty w dziejach Polski i Polakw. Przybliono czas zaborw, walki u boku Napoleona, rado z odzyskania wolnoci w roku 1918, wybuch II wojny wiatowej, oraz pamitny rok 1989.
Sentymentalna, nie zawsze optymistyczna wymowa widowiska staa si znakomitym pretekstem do rozmyla nad przeszoci, terniejszoci, ale i przyszoci naszego kraju.

M. Woskowski


Wymiana polsko- niemiecka 03 listopada 2005

W dniach od 18.10. do 24.10.05 modzie Liceum Oglnoksztaccego Nr1 w Raciborzu wraz z Pani Dyrektor Janin Wystub oraz nauczycielem jzyka niemieckiego Emanuel Baron - Tomala przebywaa na wymianie uczniowskiej w niemieckiej miejscowoci Kierspe.
Celem wymiany bya przede wszystkim nauka jzyka niemieckiego poprzez wsplne uczestniczenie w zajciach lekcyjnych modziey obydwu krajw. Uczniowie mieszkali w domach niemieckich kolegw i koleanek, poznawali tamtejsze zwyczaje. Jak kada z wymian tak i ta bogata bya w wycieczki. Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili Koloni oraz zamek w miejscowoci Altena wraz z najstarszym na wiecie schroniskiem modzieowym. Duym uznaniem wrd uczniw cieszyo si Muzeum Drutu w teje miejscowoci. Pod koniec marca 2006 nasze liceum przyjmie z rewizyt uczniw Kierspe.


60-lecie szkoy 27 padziernika 2005

24 wrzenia 2005 roku odbyy si uroczystoci zwizane z obchodami 60 - lecia naszego liceum. W obchodach uczestniczyli dyrektorzy szk powiatu raciborskiego, pracownicy, uczniowie oraz absolwenci szkoy. Obecni byli take wojewoda pan Marek Waliszewski, prezydent miasta Racibrz Jan Osuchowski, starosta Henryk Siedlaczek oraz pose na sejm, pan Andrzej Markowiak. Obchody rozpocza uroczysta msza w kociele pod wezwaniem Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny.
W oprawie liturgicznej czynny udzia wzili nauczyciele i uczniowie. Msze koncelebrowali min. ksia – absolwenci szkoy. Pniej odby si uroczysty pochd na czele ze sztandarem szkoy, w ktrym uczestniczyli wszyscy gocie. Pochd po przejciu ulicami miasta uda si do raciborskiego kina „Batyk”, gdzie grupa modziey z klasy 3 humanistycznej pod opiek pana dr Janusza Nowaka wystawia spektakl pt. „Zeszyt zapisany zielonym atramentem”. Bya to poetycka wdrwka ukazujca najwaniejsze momenty z historii szkoy i kraju. Widowisko przyjto z ogromnym aplauzem. Szczeglnie starsi absolwenci i pracownicy szkoy nie kryli swojego wzruszenia. Nastpnie odbyo si uroczyste lubowanie pierwszoklasistw Kasprowicza. Pniej nastpio rozdanie nagrd wojewody dla nauczycieli naszej szkoy.
Po zakoczeniu uroczystoci wszyscy udali si do liceum. Tam nastpio wmurowanie kamienia wgielnego pod budow cznika midzy szko, a sal gimnastyczn.
Kolejnym punktem programu byo odsonicie galerii dyrektorw szkoy mieszczcej si na 1 pitrze budynku. Cao uroczystoci zakoczya zabawa, w ktrej uczestniczyli absolwenci oraz byli i obecni pracownicy szkoy. Zabawa bya przednia i trwaa do pnych godzin nocnych.
Uroczystoci byy okazj do wspomnie, wzrusze i spotka po latach.

Relacj sporzdzia:
Elbieta GadkowskaRocznik matury 1965


Wycieczka integracyjna 2005/2006-1mf 24 padziernika 2005

Wycieczka integracyjna do Zakopanego klas pierwszych: MF, MI, B1 i B2 odbya si w dniach 5-7 padziernika 2005 roku. Po przyjedzie i przydzieleniu pokoi, wszystkie klasy wyruszyy na Gubawk. Wejcie nie byo takie proste, ale na gr dotarlimy bez wikszego uszczerbku na zdrowiu. Na grze czci osb udao si zjecha saneczkami po torze zjedalni letniej Polskich Kolei Liniowych. Wieczorem, po kolacji, przyszed czas na prezentacj. Wybrane osoby krtko opowiaday o swojej klasie, jednak najwiksz uwag powicono na odpiewanie „Sto lat” solenizantowi z klasy IB2.
Drugiego dnia wycieczki zwiedzalimy muzeum biograficzne Jana Kasprowicza, czyli dom, W ktrym poeta mieszka przez 3 lata. Po obiedzie poszlimy na may spacer po Dolinie Kocieliskiej, ktra ma 8 kilometrw dugoci. Od przewodnika dowiedzielimy si jak robione s oscypki. Co odwaniejsi mogli wej do Smoczej Jaskini. Wieczorem odbyo si integracyjne ognisko i dyskoteka.
Ostatniego dnia obejrzelimy cmentarz na Pksowym Brzyzku, na ktrym spoczywaj ludzie wpisani w kultur i histori nie tylko Zakopanego, m.in.: ks. Jzef Stolarczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanisaw Witkiewicz i Kornel Makuszyski. Nastpnie dostalimy troch czasu wolnego na Krupwkach. Po obiedzie musielimy si poegna z Zakopanem i wraca do domu. Przez cay czas dopisywaa nam pogoda, zapoznalimy si midzy klasami i wikszo przyzna mi racj, e wycieczka bya naprawd udana.


Magdalena DymowskaWycieczka integracyjna 2005/2006 -1h 24 padziernika 2005

W dniach 3-5 padziernika biecego roku, pierwsze klasy naszej szkoy byy na wycieczce integracyjnej w Zakopanem. Gwnym celem miaa byc integracja klas oraz zwiedzanie Muzeum J. Kasprowicza, patrona naszej szkoy. Opiekunami naszej grupy byli wychowawcy poszczeglnych klas.
Pierwszego dnia wybralimy si na szczyt Gubawki. Widoki z tej niewielkiej gry moglimy podziwia juz po godzinnej wspinaczce. Drugiego dnia wycieczki, odbyy si zajcia integracyjne, poczym wybralimy si do Muzeum Kasprowicza. Przewodnik opowiedzia nam ciekawe fakty z ycia naszego patrona. Sposb przekazania nam tych informacji nie by jednak zbyt interesujcy, gdy wikszo grupy nudzia si. Wieczorem odbyo si ognisko oraz dyskoteka, w ktrej brao udzia niewiele osb. Ostatniego dnia mielicmy czas na zakupowe szalestwo na Krupwkach. Kady by zadowolony ze wspaniaych pamitek. Mielimy okazj zwiedzi rne kocioy, jak i Cmentarz Zasuonych.
Jestem pewna, ze kady jest zadowolony z wycieczki, ktr bdzie wspomina do koca ycia. Moglimy pozna siebie nawzajem i wsplnie przeywa niezapomniane przygody.


Kl. I h 1
Beata ZagrobelnyInauguracja roku szkolnego 2005/06 19 wrzenia 2005

1 wrzenia w naszej szkole odbya si powiatowa inauguracja roku szkolnego 2005/06.
W uroczystoci wzili udzia m.in.: przedstawiciele wadz powiatu na czele ze starost raciborskim Henrykiem Siedlaczkiem, dyrektor Delegatury Kuratorium Owiaty Barbara Dzierawa, pose Andrzej Markowiak, wicewojewoda lski Andrzej Waliszewski.
Podczas uroczystoci starosta wrczy akty powierzenia funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dyrektora Modzieowego Domu Kultury, akty mianowania nauczycielom z jednostek podlegych Starostwu Powiatowemu oraz listy gratulacyjne najlepszym absolwentom naszego liceum: Maciejowi Sokoowskiemu, Pawowi Jaboskiemu i Kamilowi Kamiskiemu.
Spotkanie uwietni wykad prof. Stanisawa Gajdy, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, wystp chru szkolnego oraz krtki wystp artystyczny.

Rok szkolny 2005/06 w naszym liceum rozpoczo w 8 oddziaach 280 uczniw.Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390904
dzisiaj: 2

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.108845 s