Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Wane wydarzenia
2003/2004

Znaki Jakoci [email protected] 2004 rozdane! 17.06.2004

Ceremonia wrczenia Znakw Jakoci odbywaa si pod patronatem Marszaka Sejmu RP Jzefa Oleksego. Marszaek, ktry nie mg by osobicie obecny, wystosowa do uczestnikw list, w ktrym podkrela znaczenie programu [email protected] oraz gratulowa wyrnionym szkoom. Twrcy programu [email protected] stali si animatorami zmian w dostpie do Internetu - dajc przykad wzorcowy budowania aktywnoci lokalnej spoecznoci wok szkoy. Szkoa bdc orodkiem wdraania idei spoeczestwa informacyjnego staje si rwnoczenie orodkiem ycia wsplnoty. (...) Wyrnionym szkoom serdecznie gratuluj wspaniaych osigni, zapau i zgodnego dziaania. Mam nadziej, e Wasz sukces stanie si inspiracj dla innych spoecznoci lokalnych i szk, bdzie budzi aktywno ludzi - napisa w licie Marszaek Jzef Oleksy. Modziey i nauczycielom gratulowali w swoich wystpieniach take minister Tadeusz Szulc oraz Jan Krzysztof Frckowiak.

Przewodniczcy komisji oceniajcej szkoy Zdzisaw Nowakowski przedstawi osignicia wyrnionych szk i oficjalnie ogosi wyniki. I tak Znak Jakoci [email protected] uzyskay:

 1. Zesp Szk Publicznego Gimnazjum i Szkoy Podstawowej w Chwaszczynie na 1 rok
 2. Zesp Szk nr 3 im. Tadeusza Kociuszki w Hrubieszowie na 1 rok
 3. Szkoa Podstawowa nr 21 im. Krlowej Jadwigi w Lublinie na 2 lata
 4. I Liceum Oglnoksztacce im. Jana Kasprowicza w Raciborzu na 2 lata
 5. Gimnazjum Nr 2 w orach na 2 lata
 6. Gimnazjum Nr 4 w orach na 2 lata
 7. Zesp Szk im. H. Sienkiewicza w Grabowcu na 2 lata
 8. Szkoa Podstawowa nr 13 im. Janka Bytnara Rudego w Mielcu na 2 lata

Gimnazjum nr 2 w orach, SP w Mielcu i Grabowcu ju po raz drugi uzyskay Znak Jakoci.

Wszystkie szkoy otrzymay pamitkowe tablice i dyplomy podpisane przez Czonkw Kapituy Znaku Jakoci. Wiceminister Edukacji Tadeusz Szulc wrczy Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dyrektorom wyrnionych szk. W przypadku szk, ktrych dyrektorzy zostali nagrodzeni w ubiegych latach, nagrod Ministra przyznano - na wniosek dyrektorw - nauczycielom, ktrzy wnieli szczeglny wkad w osignicie przez szko Znaku Jakoci.

Oprcz tablicy, dyplomu i prawa do uywania goda Znaku Jakoci [email protected] kada ze szk otrzymaa take nagrody ufundowane przez sponsorw: pakiet oprogramowania od firmy Microsoft, programy komputerowe Pakiet Dyrektora od firmy ProgMan Software, roczny abonament encyklopedii wiem.onet.pl od redakcji portalu Onet.pl, edukacyjne programy multimedialne od firmy Young Digital Poland, a take roczn prenumerat miesicznika Perspektywy od patrona medialnego Znaku Jakoci - wydawnictwa Perspektywy Press Sponsorem Gwnym uroczystoci bya firma Microsoft, wspierajca od lat Znak Jakoci [email protected] Po zakoczeniu czci oficjalnej nadszed czas na pamitkowe zdjcia i autografy - zasiadajca w Kapitule Znaku Jakoci Krystna Janda z umiechem rozdawaa autografy i gratulowaa modziey wspaniaych osigni.

Przypomnijmy, Znak Jakoci [email protected] przyznany zosta po raz trzeci. W roku 2002 uzyskay go dwie szkoy, w 2003 - pi szk.


Matura 2004 11.05.2004


201 abiturientw I LO przystpio 11 maja do pisemnej czci egzaminu dojrzaoci z jzyka polskiego. Najwiksz popularnoci cieszy si temat 1.
W drugim dniu najwicej osb przystpi do egzaminu z matematyki i geografii. Zwolnienie na podstawie certyfikatw uzyskao 71 abiturientw.

Tematy z jzyka polskiego
 1. Krzepi serca i rozdrapywa rany - dwa wielkie tematy w literaturze polskiej i dwa sposoby uczestnictwa twrcw w losie narodu. Zinterpretuj utwory literackie podejmujce te wtki.
 2. Poezja jako lustro uczu i refleksji czowieka. Podejmij t myl, interpretujc liryki, ktre s dla Ciebie rdem wzrusze i przemyle na temat kondycji ludzkiej.
 3. Utwory, ktre potwierdzaj europejsk tosamo Polakw. Zinterpretuj przywoane przykady, wyjaniajc, z jakich postaw i przekona wyrasta poczucie wsplnoty.
 4. Analizujc i interpretujc wiersz Bolesawa Lemiana Z lat dzieciecych zwr uwag na sposb rozwijania przez poet motywu arkadii dziecistwa.
Bolesaw Lemian
Z lat dziecicych

Przypominam - wszystkiego przypomnie nie zdoam:
Trawa ... Za traw - wszechwiat ... A ja - kogo woam.
Podoba mi si wasne w powietrzu woanie -
I pachnie macierzank - i soce pi w sianie.

A jeszcze? Co mi jeszcze z lat dawnych si marzy?
Ogrd, gdzie duo lici znajomych i twarzy -
Same licie i twarze! ... Liciasto i ludno!
miech mj - w kocu alei. miech stumi tak trudno!
Oddech nieba mam - w piersi! - Drzew wierzchoki w oczach!
Kroki moje ju dudni po grobli - nad rzek.
Sycha je tak daleko! Tak cudnie daleko!
A teraz - bieg z powrotem do domu - przez traw -
I po schodach, co lubi biegncych stp wrzaw ...
I pokj, przepeniony wiosn i upaem,
I tym moim po ktach rozwczonym ciaem -
Dotyk szyby - ustami ... Podr - w nic, w oszklenie -
I to czujne bezbrzene z caych si - istnienie!


Prof. Jerzy Buzek gociem I LO 23.04.2004

23 kwietnia prof. Jerzy Buzek, pose Andrzej Markowiak oraz przedstawiciele raciborskich wadz samorzdowych wzili udzia w uroczystoci powitania uczniw z partnerskich szk z Offenbach i Gronau z Niemiec oraz wgierskiego miast Nagykallo.
Uroczysto powitania przebiegaa pod hasem Polska w zjednoczonej Europie. Na zakoczenie, biorcy udzia w uroczystoci gocie zasadzili symboliczne drzewko.

wicejSpotkanie z mistrzem olimpijskim 22.04.2004

20.04.2004r gocilimy w naszej szkole wyjtkowego gocia- mistrza olimpijskiego w zapasach - pana Ryszarda Wolnego.
Spotkanie przebiego w niezwykle miej atmosferze. P. Ryszard Wolny chtnie opowiada o swojej karierze a uczniowie suchali go z zaciekawieniem, co jaki czas zadajc mu wci nowe pytania. Po spotkaniu P. Ryszard Wolny zgodzi si jeszcze na pamitkowe zdjcia oraz rozdawa autografy, co sprawio wielk rado wielu uczniom i nie tylko.
Jednym sowem spotkanie byo bardzo udane i liczymy na kolejne tego typu wydarzenia w naszym LO.

Gocie z Francji 01.04.2004

W dniach 25.03 - 01.04 gocilimy w naszej szkole grup francusk ze szkoy w La Soterraine (Francja Centralna).
Tradycj stao si ju, e w trkcie pobytu modzi mieszkacy znad Sekwany goszczeni byli w polskich domach. Wraz ze swoimi korespondentami odwiedzili w tym roku Krakw, Owicim, Pszczyn oraz udali si do raciborskiej Mleczarni.

wicejGocie z Niemiec i Wgier 29.03.2004

W dniach 23.04 - 30.04 uczniowie naszej szkoy bd goci czternastoosobow grup z Gronau (Niemcy) wraz z dwoma opiekunami.

W trakcie swojego pobytu w Polsce grupa z Niemiec odwiedzi Dom Chleba w Bytomiu-Radzionkowie, skansen Krlowa Luiza i izb Einchendorffa w ubowicach. Grupa niemiecka zwiedzi ponadto zabytki Krakowa, jak rwnie obz zagady - Owicim. Na zakoczenie swojego pobytu w Polsce uczniowie z Gronau pojad do stadniny koni w Kornicach.
Opiekunem wymiany jest pani Krystyna Kiekowska.

W tym samym czasie goci bdziemy kolejn edycj wymiany wgierskiej (Nagykallo), zapocztkowanej w 1997 roku.
Uczniowie wgierscy zamieszkaj u rodzin polskich. W czasie pobytu zwiedz podobnie jak gocie niemieccy Krakw, Owicim oraz skansen i Dom Chleba.
Opiekunami wymiany ze strony polskiej s tym razem: pani Aleksandra Mekeresz i pan Piotr Michalak.


List Gratulacyjny MENiS 29.03.2004

26 marca 2004, w czasie konferencji Dyrektorw Szk Ponadgimnazjalnych w Rybniku, lski Kurator Owiaty w Katowicach Jerzy Grad przekaza na rce Dyrektor naszej szkoy Janiny Wystub, gratulacje oraz wyrazy uznania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za zajcie przez szko miejsca wrd 158 szk w kraju, z ktrych przedstawiciele zdobyli medale w midzynarodowych olimpiadach przedmiotowych i konkursach.


DEBATA OXFORDZKA MODZI W POLITYCE? 22.03.2004

Modzie z Klubu Europejskiego naszego liceum zorganizowaa kolejn Debat Oxfordzk, pt. Modzi w polityce?. Okazj do dyskusji byo nasze majowe wejcie do Unii Europejskiej i czerwcowe wybory do parlamentu europejskiego. Koordynatorem projektu by Krystian yczek, nauczyciel historii. W dyskusji bray udzia wybrane klasy licealne oraz zaproszeni gocie. Sekretarzem debaty bya Oliwia Fioka, a marszakiem - pose Andrzej Markowiak.

wicej


Fina siatkwki chopcw w Czerwionce 16.03.2004
W Czerwionce odby si fina rejonowy w siatkwce chopcw szk ponadgimnazjalnych.

Reprezentacja naszej szkoy pokonaa Zesp Szk z Czerwionki 3:0 awansujc do pfinau wojewdzkiego, ktry zostanie rozegrany w Bielsku-Biaej.

Reprezentacja wystpia w skadzie:
- Dariusz Syzksznian
- Wojciech Wojtaszek
- Marcin Wrbel
- Maciej Wroski
- ukasz Pilgun
- Jan Franke
- Micha Szafirski
- Krzysztof Borkowski
- Piotr Krybus
- Krzysztof Kolman


Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 07.03.2004
Trzech uczniw z klasy 2 o profilu humanistycznym 7 marca brao udzia w zawodach centralnych Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

Tytuy finalisty uzyskali:

 • Maciej Sokoowski
 • Kamil Kamieski

natomiast Pawe Jaboski wykaza si szerok znajomoci problematyki, zabrako mu tylko 2 punktw, aby znale si wrd finalistw.


Konkurs Fizyczno-Astronomiczny 14.01.2004

Zesp Szk Oglnoksztaccych - I Liceum Oglnoksztacce w Raciborzu we wsppracy ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu ogaszaj IV edycj konkursu Fizyczno- Astronomicznego dla gimnazjalistw.
Prosimy o:
 • zapoznanie zainteresowanych uczniw z regulaminem konkursu,
 • przeprowadzenie eliminacji szkolnych,
 • przesanie zgoszenia uczestnictwa w terminie do 01.03.2004r.
Konkurs odbywajcy si pod patronatem Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu uzyska poparcie Centrum Astronomicznego im. Mikoaja Kopernika PAN w Warszawie. Skierowany jest do uczniw wszystkich gimnazjw powiatu raciborskiego.

Organizatorem konkursu jest ZSO - I Liceum Oglnoksztacce im.J.Kasprowicza w Raciborzu.

Perspektywy. Ranking Edukacyjny. 07.01.2004
W Oglnopolskim rankingu szk rednich 2004, ogoszonym przez Rzeczpospolit i Perspektywy, I Liceum Oglnoksztacce im. J. Kasprowicza w Raciborzu zajo w woj. lskim 20 miejsce, i 191 miejsce w kraju.
Ranking uwzgldnia licea i technika, ktre w roku szkolnym 2002/2003 miay co najmniej dwch uczniw finalistw lub laureatw olimpiad przedmiotowych.

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 18.12.2003
Wrd 8 uczniw z wojewdztwa lskiego, ktrzy dostali si do centralnego etapu Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej znalazo si 3 uczniw naszej szkoy:
 • Pawe Jaboski,
 • Kamil Kamiski
 • Maciek Sokoowski.

Wszyscy z klasy 2 humanistycznej.


XI Olimpiada Informatyczna 17.12.2003
ukasz Kumierz ucze klasy 2mf zakwalifikowa si do II etapu XI Olimpiady Informatycznej.
W tym roku naleao zdoby co najmniej 201 punktw, aby przej do II etapu.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym!

Cztery pokolenia Kasprowicza 12.12.2003
12 grudnia 2003 roku w auli I LO spotkay si cztery pokolenia Kasprowicza. Pretekstem do spotkania by Dzie Patrona oraz wydanie monografii powiconej dziejom naszej szkoy pt. Szkoo ty mdralo autorstwa Bogdy Jankowskiej.Do auli zostali zaproszeni wspautorzy ksiki, absolwenci naszej szkoy, ktrzy opublikowali w niej swoje wspomnienia z lat szkolnych. Modzie moga usysze jak funkcjonowaa szkoa w swoich pocztkach. Okazuje si, e problemy uczniw zwizane z mczcymi sprawdzianami i nauczycielami-kosami nie zmieniy si mimo upywu czasu. Antoni liwa podzieli si swoimi przeyciami z okresu, gdy w Polsce krlowa komunizm. Zbigniew Wieczorek, ktry stoi teraz po drugiej stronie barykady potrafi wyjani to, e szkoa swoj formalizacj czasami mczy nie tylko uczniw... . Najbardziej wspczesne spojrzenie na Kasprowicza mia ksidz Tomasz Rehlis (wikary parafii w Nysie), ktry dyskutowa z modzie na temat katechezy w szkole. Dyskusja jednak posza dalej. Pojawiy si w niej nastpujce wtki: historycznej ignorancji raciborzan, konfliktu logiki instytucji z logik ycia prywatnego oraz problem jak poczy bycie uczniem z byciem czowiekiem. Wreszcie doszo do skonfrontowania dzisiejszego obrazu szkoy z tym, jaki maj w swojej pamici Gocie.

Zarwno dzi, jak i p wieku temu jedynym kluczem do osignicia celw jest nauka. Dla czterech pokole szkoa to miejsce rodzenia si pasji, przyjani, ambicji oraz rdo wspomnie, ktrych urok docenia si czsto po latach.
Ania Grska IV a


II Oglnopolski Konkurs Informatyczny 12.12.2003
Ucze klasy 2e Damian Kusnik zakwalifikowa si do drugiego etapu II Oglnopolskiego Konkursu Informatycznego. Organizatorem konkursu jest Modzieowe Towarzystwo Informatyczne i Samorzd Studencki przy Wyszej Szkole Ekonomi i Administracji w Bytomiu.

Gratulujemy i yczymy powodzenia podczas kolejnych etapw.

http://www.intersiec.pl


Konkurs wiedzy o AIDS 11.12.2003
W dniu 11.12.2003r., w szkole przeprowadzony zosta konkurs wiedzy o AIDS. Wzio w nim udzia Tatiana 13 uczniw liceum.
Pierwsze miejsce zajy:
Tatiana Rostkowska - kl IV bc
Marta Klimaszka - kl II ba

Drugie miejsce zaja:
Agata Groborz - kl IIba

Wyrnionym osobom wrczono nagrody ksikowe podczas akademii zwizanej z obchodami Dnia Patrona Szkoy.

Organizatorami konkursu byy:
p. Anna Strojny;
p. Beata Paduch,
p. Katarzyna Chwalczyk.

Akcja Czapka witego Mikoaja 11.12.2003
Akcja Czapka witego Mikoaja odbywa si we wsppracy ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy Miasta Raciborza. Osoby z raciborskich szk ponadgimnazjalnych kwestuj w sklepie Mini Mal na rzecz najuboszych dzieciakw z Raciborza. Zbieraj sodycze oraz inne produkty trwae nie wymagajce specjalnych warunkw do przechowywania. Z zebranych artykuw zostan zrobione paczuszki witeczne, ktre maj naszym kolegom i koleankom umili tegoroczne wita Boego Narodzenia.

Co I Liceum Oglnoksztacce zebrao 8 grudnia 2003 r.
7 sokw w butelkach 1 Coca-cola w puszce 1 kaszka dla dzieci
1 paczka herbaty 2 paczki kawy 5 musztard
1 para skarpet 8 rolek papieru toaletowego 88 paczek chipsw
1 soik ogrkw 1 butelka oleju 8 jajek niespodzianek
1 soik miodu 9 zabawek 14 sokw w kartonach
2 opakowania budyniu 3 paczki kakao 2 kalendarze adwentowe
8 paczek bakalii 9 czekolad do smarowania 5 zup w proszku
1 syrop do herbaty 9 paczek paluszkw 515 czekolad
19 paczek ryu 46 paczek cukierkw 1 kasza manna
31 kg mki 38 kg cukru 35 paczek makaronw
461 wafelkw / batonikw 193 paczki ciastek 19 bombonierek (czekoladki)
2 koncentraty pomidorowe 12 konserw 10 pasztetw
2 marmolady 3 puszki z owocami

czna ilo zebranych produktw: 1574

Wicej informacji o akcji na stronie Modzieowej Rady Miasta http://www.mrm.raciborz.com.pl/?id=czapka


Agenda 2003 25.11.2003

10.10.2003 - 18.11.2003
OGLNOPOLSKI MIDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
EKOLOGIA W UNII - MY W UNII


Konkurs podzielony by na dwa etapy:
 • Etap I - Konkurs internetowy Ekologia w Unii, my w Unii polegajcy na zgaszaniu poprzez internetowe konto konkursowe pyta zwizanych z ochron rodowiska w krajach Unii Europejskiej oraz Polski w kontekcie jej zobowiza akcesyjnych. Szczegowy zakres tematyczny konkursu jest okrelony w materiaach konkursowych na stronie Materiay. Pytania konkursowe mog by zgaszane od 10 padziernika do 5 listopada 2003r, do godz. 23:59:00 (zamknicie kont konkursowych).

 • Etap II - Finaowy Turniej A21 odbywajcy si w dniu 18 listopada 2003 w Poznaniu, na targach Poleko 2003, rozgrywany wg odrbnego regulaminu opublikowanego wraz z ogoszeniem listy zespow uczestnikw Turnieju A21 - laureatw Konkursu internetowego.
W kategorii szk ponadgimnazjalnych wzio udzia 435 zespow w tym 3 z naszej szkoy:
 1. Eko-ba 12 miejsce (na 435) etap I
  opiekunowie: Anna Strojny, Jolanta Dbiska-Banak
  kapitan: Rafa Duda
  czonkowie: Beata Drzeniek, Rafa Duda, Wioletta Gawron, Micha Marcisz, Kamil Musztafaga - klasa 2ba
 2. Atomwki 21 miejsce (na 435) etap I
  opiekunowie: Marzena Kacprowicz
  kapitan: Mira Wrbel
  czonkowie: Joanna Jaworek, Anna Krupa, Dagmara Minczakieiwicz, Dorota Nawrt, Mira Wrbel - klasa 2ba
 3. Eko-Europejczycy 136 miejsce
  opiekunowie: Anna Kucybaa, Jolanta Dbiska-Banak
  kapitan: Adam Wita
  czonkowie: Szymon Bolik, Alicja Hanka, Sylwia Kura, Karolina stanienia, Adam Wita - klasa 1ba
Komisja konkursowa opublikowaa wyniki na stronie http://agenda21.pl

Gdy powiaa biao czerwona flaga 11.11.2003

10 listopada br. klasa II h. na deskach auli szkolnej wystawia krtki spektakl zwizany z witem 11 listopada, upamitniajcym odzyskaniem przez Polsk niepodlegoci. Para staruszkw przybliya elementy historyczne zwizane z tematyk przedstawienia. Modzi aktorzy recytowali poezj i odpiewali wraz z widowni hymn narodowy.
Na scenie pojawili si onierze, poeci, patrioci, dzieci bawice si wrd jesiennych lici. Wszystko to oprawione byo historyczn opowieci babci i dziadka, ktrzy pamitaj dawne czasy. Wspaniae role i wzruszajce momenty naday spektaklowi niepowtarzalny charakter. Warto wspomnie o wspaniaej muzyce wydobywajcej si z fortepianu, za ktrym zasiad Maksymilian Mularczyk.

Aldona Senczkowska

fotki z akademii


Tydzie Comeniusa 06.11.2003

Przedstawiamy poniej program Tygodnia Comeniusa:

10.XI.2003
- godz. 1045 - aula szkolna
 • otwarcie wystawy COMENIUS 2003

13.XI.2003
- godz. 1045 - aula szkolna
 • Prezentacja projektu- przedstawia klasa III gimnazjum
 • Z Hiszpani na Ty- prezentacja multimedialna przewodnika po Hiszpanii przygotowana przez klas IV D
 • Zajcia warsztatowe w celu przygotowania korpusu wyrae do planowanego sownika
- godz. 1700 - aula szkolna
 • Promocja programu - spotkanie z Rodzicami - koncert
14.XI.2003
- godz. 945-1225 - sale informatyczne + studio komputerowe
 • Internetowy Chat ze szkoami wsppracujcymi w ramach projektu oraz ze szkoami uczestniczcymi w midzynarodowych wymianach w uczniowskich

Gala rozdania Kasperkw 14.10.2003
Dnia 14 padziernika 2003 r. w naszej szkole odby si uroczysty apel Z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Apel ten przygotowaa klasa II ba.

wicej


Wymiana z Niemcami (Gronau) 28.09.2003
W dniach od 17 do 27 wrzenia 2003r. grupa uczniw I Liceum Oglnoksztaccego w Raciborzu uczestniczya w wymianie z uczniami G.S. Realschule w Gronau.

Polacy zostali serdecznie przywitani przez pani burmistrz (Sabine Hermes), dyrektora szkoy (Rolf Mertensen), grono pedagogiczne, uczniw i rodzicw...

wicej


Dzie jzykw obcych 26.09.2003

W szkole odby si fina konkursu na stroje ludowe pastw europejskich.

Zwyciya Dominika Laszczkowska z kl. II df w stroju holenderskim.

wicej


Stypendystka premiera 24.09.2003

Ogromne wyrnienie spotkao Katarzyn Klejnowsk, czwartoklasistk z I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza. Raciborzanka zostaa stypendystk prezesa Rady Ministrw.

Nagrod moe otrzyma tylko jeden ucze danej szkoy, ktrego wytypuje dyrekcja. Kasia jest wymienit licealistk. Na koniec poprzedniego roku szkolnego miaa bardzo wysok redni ze wszystkich przedmiotw nauczania 5,3...

wicej
Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390904
dzisiaj: 2

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.412328 s