Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!


.B3ZP!3CZNY.KOMP


Akcja w naszej szkole przebiega w 3 etapach:
I etap - dotyczcy uczniw liceum
II etap - dotyczcy nauczycieli
III etap - dotyczacy uczniw gimanzjum

Etap I - liceum


05 listopada uczniowie I LO wczyli si do nowej oglnopolskiej inicjatywy edukacyjnej promujcej bezpieczestwo komputerowe - DZIE BEZPIECZNEGO KOMPUTERA, objtej honorowym patronatem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego wspieranej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Terminarz Dnia Bezpiecznego Komputera w I LO wypeniony zosta szeregiem atrakcyjnych dziaa.
W gablotach oraz na tablicach informacyjnych rozmieszczono plakaty z najwaniejszymi krokami, jakie warto wykona, aby zwikszy bezpieczestwo.
W wydanym z tej okazji biuletynie przedstawiono praktyczne rady odnonie minimalizowania skutkw zagroe pyncych z sieci.

O tym, e o zagroeniach mona mwi w sposb bardzo ciekawy, modzie i nauczyciele mogli si przekona w auli szkolnej podczas prezentacji oraz konkursu poprowadzonego przez organizatorw akcji w szkole.
Najwaniejszym wydarzeniem dnia byo spotkanie z przedstawicielem programu Bezpieczny Komputer Panem Marcinem Boberem z Warszawy. Nasz go w szczeglnoci zwraca uwag na psychologiczne aspekty zagroe oraz zachca modzie do dalszego udziau w inicjatywach i konkursach organizowanych w ramach programu.

Dzie Bezpiecznego Komputera w szkole zorganizowali uczniowie:
Tomasz Hajduk, Robert Jedz - kl. Imf, Damian Kusnik - kl. IIIe oraz Kamil Musztafaga - kl. IIIba wraz z opiekunem JDB

krtki fotoreporta
Prezentacja


Etap II - nauczyciele


09 listopada odbya si w naszej szkole, zorganizowana w ramach inicjatywy "Dzie Bezpiecznego Komputera" konferencja szkoleniowa dla nauczycieli ZSO I LO w Raciborzu oraz dla nauczycieli informatyki z terenu powiatu raciborskiego.
Do udziau w konferencji zaproszeni zostali nastpujcy gocie:
  • doradca metodyczny informatyki - A. Kucharczyk
  • przedstawiciel firmy komputerowej Studio BIT - R. Szramek
  • przedstawiciel firmy SoftStory - A. Ficek
Konferencja rozpocza si przedstawieniem, przygotowanej przez uczniw zespou konkursowego, prezentacji: "Internet - rodzaje zagroe", nastpnie nauczyciele zobaczyli film instruktaowy firmy Microsoft - "Trzy kroki zabezpieczenia komputera".
W kolejnym etapie Pan R. Szramek, z firmy BIT w sposb bardzo ciekawy i przystpny przedstawi skutki braku stosowania zabezpiecze oraz mechanizm wykorzystywania luk w systemie przez autorw wirusw. Jednoczenie zaprezentowa ofert programu antywirusowego - Kaspersky.
Rozwizania niezbdne do filtrowania niechcianych treci internetowych (program Opiekun ucznia) byy tematem prezentacji kolejnego gocia, przedstawiciela firmy SoftStory Pana A. Ficka

Z ofert omawianych programw - Kaspersky, Opiekun ucznia - nauczyciele mogli zapozna si bliej podczas II czci konferencji - warsztatw zorganizowanych w pracowni informatycznej. Ponadto w bezporednich rozmowach z przedstawicielami firm, z doradc metodycznym mogli uzyska pomoc w rozwizaniu problemw, z ktrymi si ju zetknli.
Obecni w pracowni uczniowie dodatkowo prezentowali instalacj i konfiguracj Service Pack2 oraz programu Ad-aware do filtrowania spayware.

W konferencji wzio udzia 42 nauczycieli, ktrzy otrzymali biuletyny informacyjne oraz zawiadczenia o udziale w szkoleniu.
Konferencj przygotowa i poprowadzi zesp konkursowy "Bezpieczny.Komp" I LO w skadzie:
Tomasz Jedz, Robert Hajduk, Damian Kusnik, opiekun Jolanta Dbiska-Banak

Gospodarzami konferencji byli:
dyrektor ZSO I LO - J. Wystub, doradca matodyczny informatyki - A. Kucharczyk

Pomoc techniczn oraz dokumentowaniem przebiegu konferencji zajli si:
Kamil Musztafaga, Micha Marcisz - uczniowie I LO

Etap III - gimnazjum

W poniedziaek 15 listopada udalimy si na lekcj informatyki do Gimnazjum nr 1 w Raciborzu.
W czasie lekcji (klasa 1 gim) zapoznalimy gimnazjalistw z inicjatyw DZIE BEZPIECZNEGO KOMPUTERA. Wspomagajc si wypracowanym i sprawdzonym wczeniej materiaem omwilimy rodzaje zagroe i sposoby zabezpieczenia komputera podczonego do Internetu.


Na bazie omawianego materiau przeprowadzilimy wasny mini Konkurs wiedzy o wirusach i metodach zabezpieczenia komputera. Gimnazjalici, ktrzy jako pierwsi odpowiedzieli poprawnie otrzymali od nas koszulk. Natomiast wszyscy uczestnicy - biuletyn
W czasie spotkania przedstawilimy stron konkursow akcji Bezpieczny.Komp proponujc gimnazjalistom udzia w konkursie zaznaczajc jednoczenie, i ostateczny termin udziau indywidualnego mija 16 XI 2004.


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390895
dzisiaj: 4

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.620362 s