Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!W krlestwie liczb.

Temat: ZBIR LICZB RZECZYWISTYCH I JEGO PODZBIORY.
Czas trwania: 45 minut – pr. podstawowy, (90 minut – pr. rozszerzony).
Przygotowanie techniczne pracowni: Pakiet Office 2000


Celem prezentacji przygotowanej w programie Microsoft Power Point jest przypomnienie uczniom podstawowych zagadnie dotyczcych zbiorw liczbowych i wasnoci liczb w atrakcyjnej, wizualnej formie oraz usystematyzowanie tych wiadomoci, a ponadto poszerzenie wiedzy uczniw o wybrane elementy historii matematyki zwizane z liczbami.

W pierwszej czci prezentacji przedstawione s nastpujce zagadnienia:
 • budowa zbioru liczb rzeczywistych,
 • liczby naturalne,
 • liczby cakowite,
 • liczby wymierne,
 • liczby niewymierne (przykady),
 • interpretacja zbioru liczb rzeczywistych za pomoc diagramw Venna,
 • interpretacja zbioru liczb rzeczywistych na osi liczbowej,
 • liczby zespolone i kwaterniony.
Druga cz powicona jest najciekawszym „okazom” w wiecie liczb takim jak:
 • liczba p ( m. in. p w roli muzy poetw, dziesitna posta liczby p, problem kwadratury koa),
 • zota liczba j ( zoty podzia, zota liczba w sztuce),
 • liczba e (i jej zwizki z cigami liczbowymi),
 • liczby zaprzyjanione,
 • liczby doskonae,
 • liczby bliniacze.
Prezentacj zamyka najpikniejszy wzr matematyki.

Prezentacja „W krlestwie liczb” bdzie wykorzystywana w klasie I liceum na lekcjach matematyki dotyczcych zbioru liczb rzeczywistych i jego podzbiorw oraz wasnoci liczb. Pozwoli ona na przypomnienie uczniom wiadomoci o liczbach naturalnych, cakowitych, wymiernych i niewymiernych oraz o relacjach midzy zbiorami tych liczb. Ponadto da uczniom moliwo zapoznania si z elementami historii matematyki dotyczcymi w/w zagadnie. S one zazwyczaj traktowane marginalnie lub cakowicie pomijane w toku nauki.

Dodatkowo w prezentacji zawarte s informacje o zbiorze liczb zespolonych oraz zbiorze kwaternionw. Dla uczniw klas o profilu matematycznym mog one by wstpem do gbszych rozwaa o wasnociach tych liczb np. na zajciach dodatkowych (kko matematyczne), natomiast dla uczniw klas o pozostaych profilach mog by podane jako ciekawostka.

„W krlestwie liczb” - poj. 8,3 MB


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.633345 s