Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Wielkie odkrycia geograficzne. Konspekt.Temat: Wielkie odkrycia geograficzne.
Czas trwania: 45 minut.
Przygotowanie techniczne pracowni: Pakiet Office 2000

Gwne zagadnienia
 • Przyczyny odkry geograficznych.
 • Wielcy odkrywcy i ich podre (Henryk eglarz, Bartomiej Diaz, Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan, Amerigo Vespucci).
 • Podre konkwistadorw.
 • Skutki odkry geograficznych.
Cele
 • Poznanie przyczyn, przebiegu i skutkw odkry geograficznych,
 • Wyszukiwanie i gromadzenie wiadomoci historycznych rnych rde,
 • Doskonalenie umiejtnoci pracy z map, komputerem, internetem,
 • Rozumienie terminw i poj: karawela, busola, konkwistador,
 • Zapamitanie postaci: Pawe Toscanelli, Henryk eglarz, Bartomiej Diaz, Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, Ferdymand Magellan, Vasco Balboa, Ferdynand Cortez, Franciszek Pizarro, Amerigo Vespucci,
 • Zapamitanie tras podry oceanicznych,
 • Znajomo mapy,
 • Wyjanienie wpywu ideii odrodzenia na rozbudzenie wrd Europejczykw ciekawoci poznania wiata,
 • Umiejtno okrelania chronologii,
 • Umiejtno wykorzystania wiedzy zdobytej na lekcjach geografii
 • Rozwijanie zainteresowa historycznych,
 • Rozbudzanie zasad tolerancji, szacunku dla innych narodw i kultur.
Metody
 • Rozmowa nauczajca
 • Asocjacyjna
 • Praca z internetem
 • Praca z komputerem
rodki dydaktyczne
 • Podrczniki i materiay pomocnicze: H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia 1. redniowiecze, Warszawa 1989,
 • Sie komputerowa,
 • Internet,
 • Mapa,
 • Materiay drukowane, arkusz odpowiedzi,
 • Materiay elektroniczne(encyklopedia multimedialna).

Przebieg zaj
 1. Wprowadzenie
  Lekcj rozpoczynamy przypomnieniem wiadomoci na temat podbojw Turkw i przyczyn narodzin nowej kultury renesansu.

 2. Rozwinicie
  2.1. Podanie tematu lekcji oraz zagadnie.
  2.2. Na wstpie przybliamy informacje na temat wyobrae ?wiata w XV wieku. Nastpnie uczniowie przystpuj do pracy z komputerem. Na podstawie materiau stymulacyjnego (ilustracje przedstawiejce busol, karawel, globus), wczeniej zdobytych wiadomoci oraz pyta kierunkowych (np. Dlaczego Europejczycy szukali nowej drogi do Indii? Dlaczego podre w XV wieku byy moliwe?) uczniowie prbuj okreli przyczyny odkry geograficznych.
  2.3. Nastpnie kady ucze ma za zadanie rozwiza arkusz zada na podstawie prezentacji Power Point przygotowanej przez nauczyciela oraz pocze internetowych.
  tabela
  2.4. Wyjaniamy pojcie konkwistador. Nastpnie uczniowie przy pomocy mapy komputerowej uzupeniaj dalsz cz tabeli okrelajc miejsca odkryte przez kadego z konkwistadorw oraz dat odkrycia.
  2.5. Uczniowie przy pomocy nauczyciela oraz wczeniej zdobytej wiedzy prbuj okreli skutki odkry geograficznych oraz posegregowa je na pozytywne i negatywne.

 3. Podsumowanie
  Uczniowie otrzymuj map na ktrej, na podstawie wczeniej zdobytej wiedzy, wytyczaj szlaki wielkich odkrywcw.


  wiczenie


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.690757 s