Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!


Modzie w UniiCo zyska modzie dziki przystpieniu Polski do Unii Europejskiej?

Przede wszystkim dodatkowe moliwoci edukacyjne, a wic atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej:
 • Kraje Unii wzajemnie uznaj wiadectwa szkolne i dyplomy ukoczenia studiw, co uczniom i studentom uatwia podejmowanie nauki w dowolnym pastwie UE;
 • Uproszczona jest procedura uznawania (nostryfikacji) dyplomw przy staraniach o prac

Polityka Unii Europejskiej wobec modziey zakada m.in.:

 • podnoszenie jakoci nauczania;
 • rozpowszechnianie jzykw pastw czonkowskich;
 • popieranie wymiany studentw, uczniw i nauczycieli;
 • rozwj wsppracy midzy szkoami i uczelniami;
 • rozwj edukacji zaocznej.

Podobnie jak wszystkim obywatelom Unii, modziey w krajach czonkowskich przysuguje:

 • prawo swobodnego podrowania;
 • prawo osiedlania si i podejmowania pracy na terenie UE;
 • moliwo wybierania i bycia wybranym do Parlamentu Europejskiego (po osigniciu penoletnoci).

Karta Praw Socjalnych

Unia Europejska z jednej strony popiera rozwj wolnego rynku, z drugiej - chroni najsabsze grupy spoeczne, ktre z rnych powodw nie daj sobie rady w warunkach konkurencji. Uchwalona przez kraje UE w 1989 r. Karta Praw Socjalnych na razie jest ich uroczyst deklaracj.
Karta Praw Socjalnych deklaruje m.in.:

 • prawo dzieci i modziey do ochrony podczas zatrudnienia (nie wolno zatrudnia modziey poniej 15 lat, a do pracy nocnej w wieku 15-18 lat);
 • prawo do podjcia pracy w kadym pastwie UE na takich samych warunkach, na jakich zatrudnieni s obywatele pastwa przyjmujcego;
 • prawo do poprawy warunkw pracy i ycia;
 • prawo do informacji, konsultacji i uczestnictwa pracownikw w zarzdzaniu przedsibiorstwami, przede wszystkim midzynarodowymi;
 • prawo kobiet i mczyzn do rwnego traktowania;
 • prawo osb niepenosprawnych do integracji zawodowej i spoecznej.Programy UE dla modziey pastw czonkowskich i stowarzyszonych:

Sokrates - adresowany do studentw i kadry akademickiej. Promuje wspprac midzy uczelniami, zwaszcza w zakresie nauki jzykw obcych i wykorzystania w nauczaniu akademickim nowych technologii informacyjnych. Dziki niemu w wymianie midzynarodowej moe uczestniczy 127 tys. Studentw i 10 tys. Naukowcw.

Modzie dla Europy - ma na celu wymian modziey oraz jej udzia w dziaaniach edukacyjnych, kulturalnych, spoecznych i ekologicznych. Od 1988 r. W ramach programu modzi ludzie pomidzy 15 a 25 rokiem ycia (take z Polski) maj moliwo spdzi tydzie w innym kraju UE i zapozna si z jego gospodark i kultur.

Tempus - rozwija wspprac w zakresie szkolnictwa wyszego pomidzy pastwami UE i Europy rodkowo-Wschodniej. Udziela dotacji finansowych na wymian kadry pedagogicznej, studentw i staystw.

Studia zagraniczne i stypendia
Wikszo krajw UE ma wasn ofert stypendialn dla studentw zagranicznych, ktra nie jest zwizana z programem Sokrates. Oferty takie kierowane s za porednictwem ambasad do Biura Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej MEN, ktre rozsya je do poszczeglnych uczelni. Na kadej uczelni istnieje komrka odpowiedzialna za wspprac z zagranic. Tam si naley zgosi i pyta o stypendia. Informacji udzielaj te ambasady krajw Pitnastki w Polsce.

Studia zagraniczne
Informacji na temat regularnych studiw za granic naley szuka w ambasadach wybranych pastw w Polsce. Studia zagraniczne s czsto patne. Naley wybra uczelni, na ktrej chciaoby si studiowa, skontaktowa si z ni, aby dowiedzie si jakie s warunki studiowania dla cudzoziemcw. Ambasady lub Instytuty Kulturalne pastw oferuj pomoc w wyborze uczelni oraz w zaatwieniu formalnoci zwizanych z wyjazdem
Adresy ambasad :

Ambasada Wielkiej Brytanii
Al. R 1, 00-556 Warszawa
Tel(0 22)628 10 01 do 05
Centrum Informacji Europejskiej
British Coucil (informacje o studiach)
Al. Jerozolimskie 59
00-697 Warszawa
tel (022) 695 59 83 (84)


Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

Ul. Dbrowiecka 30
03-932 Warszawa
tel (022) 617 30 11 do 15
DAAD - tel (022) 617 48 47
(informacje o studiach)
Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.900308 s