Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Instytucje i Organy UERada Unii Europejskiej
jest najwaniejszym organem decyzyjnym Unii. Tworz j ministrowie pastw czonkowskich (po 1 z kadego kraju - np. Rada Ministrw Spraw Zagranicznych skupia 27 ministrw spraw zagranicznych krajw czonkowskich). Rada i Parlament uchwalaj akty prawne przedstawione wczeniej przez Komisj. Przewodnictwo w Radzie trwa pl roku, sprawuje je kolejno kade pastwo czonkowskie. (Polska miaa je sprawowa w 2011, jednak w przypadku wejcia w ycie Traktatu Lizboskiego, formua przewodnictwa ulegnie zmianie i Radzie bdzie przewodniczy wybierany na 2,5 letnia kadencje przewodniczcy).

Rada Unii Europejskiej

Rada Europejska. Tworz j przywdcy pastw oraz rzdw krajw czonkowskich. W jej skad wchodzi rwnie Przewodniczcy Komisji Europejskiej. Spotykaj si oni na wsplnych posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku. Rada Europejska wyznacza gwne kierunki dziaalnoci Unii w zakresie wsplnej polityki zagranicznej oraz polityki bezpieczestwa. Zajmuje si take aktualnymi problemami midzynarodowymi, jak rwnie rozstrzyganiem spornych kwestii, dla ktrych nie znaleziono rozwizania na forum Rady Unii Europejskiej. Z instytucja ta ma problemy wielu dziennikarzy - bowiem jest ona czsto mylona z podobnie brzmic -Rad Europy- bdc odrbn organizacja midzynarodow o innym ni UE charakterze.

(brak strony z uwagi na charakter tej instytucji)

Trybuna Sprawiedliwoci jest najwyszym organem sdowym Unii Europejskiej. Jego siedziba znajduje si w Luksemburgu. Skada si z 27 sdziw i 9 obrocw generalnych, desygnowanych przez rzdy pastw czonkowskich i mianowanych na okres 6 lat. Trybuna Sprawiedliwoci strzee respektowania prawa i przestrzegania traktatw, rozstrzyga spory, wynikajce z ich interpretacji. Moe take sprawdza legalno aktw poszczeglnych instytucji Unii. Prawo wsplnotowe (unijne) ma pierwszestwo nad prawem krajowym.

Trybuna Sprawiedliwoci

Komitet Regionw jest organem doradczym tworzonym przez 345 przedstawicieli wadz lokalnych i regionalnych mianowanych przez Rad na podstawie propozycji pastw czonkowskich. W KR Polsk reprezentuje 21 przedstawicieli.

Komitet Regionw

Aktualizacja informacji 02.2008r - Adam Ploszka


wstecz | dalejGimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.79468 s