Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!


Historia Unii Europejskiej


Droga Europy do Unii

01.05.2004
Rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych czonkw: Cypr, Czechy, Estoni, Litw, otw, Malt, Polsk, Sowacj, Soweni i Wgry.

04.10.2003
Przywdcy 25 obecnych i przyszych pastw czonkowskich Unii Europejskiej wzili udzia w pierwszej sesji Konferencji Midzyrzdowej w Rzymie majcej przyj konstytucj dla Unii.

czerwiec 2003 - marzec 2004BR> Ratyfikacja Traktatu o Przystpieniu w krajach czonkowskich Unii Europejskiej:
 • Dania 10.06.03,
 • Niemcy 18.09.03,
 • Portugalia 03.10.03,
 • Hiszpania 14.10.03,
 • Wielka Brytania 13.11.03,
 • Irlandia 13.12.03,
 • Szwecja 18.12.03,
 • Francja, Finlandia i Austria 19.12.03,
 • Wochy 24.12.03,
 • Grecia i Luksemburg 10.02.04,
 • Holandia 17.02.04,
 • Belgia 03.03.2004

wiosna-lato 2003
Referenda w pastwach kandydujcych do Unii:
 • 08.03 Malta,
 • 23.03 Sowenia,
 • 12.04 Wegry,
 • 11.05 Litwa,
 • 16-17.05 Sowacja,
 • 6-7.06 Polska,
 • 13-14.06 Czechy,
 • 14.09 Estonia,
 • 20.09 otwa.

16.04.2003
Podpisanie w Atenach Traktatu Akcesyjnego z Uni Europejsk dla 10 nowych pastw czonkowskich.

12-13.12.2002
Zakoczenie na Szczycie Europejskim w Kopenhadze negocjacji akcesyjnych z: Cyprem, Czechami, Estoni, Litw, otw, Malt, Polsk, Sowacj, Soweni i Wgrami.

12.2002
Traktat nicejski.

2002
- obrady Konwentu Europejskiego (sprawy przygotowania Unii na przyjcie nowych czonkw)
I 2002
- wycofanie walut narodowych 12 pastw UE.

XII 2001
- podczas szczytu w Laeken wymieniono 10 pastw mogcych przystpi do UE w I 2004r.

XII 1999
- ogoszenie planu finansowego UE Agenda 2000.

I 1999 - wejcie Euro.

1998r.
12 marca odbyo si pierwsze spotkanie Konferencji Europejskiej "15+11".
30 marca odbya si konferencja otwierajca proces akcesji 11 pastw stowarzyszonych z Uni Europejsk.
31 marca odbyy si Konferencje Midzyrzdowe otwierajce negocjacje z szecioma pastwami stowarzyszonymi (Polsk, Czechami, Wgrami, Soweni, Estoni i Cyprem).

1997r.
2 padziernika podpisano Traktat Amsterdamski zawierajcy uzgodnienia Konferencji Midzyrzdowej.

1996r.
29 marca rozpocza si Konferencja Midzyrzdowa pastw czonkowskich Unii Europejskiej majca za zadanie reform wewntrzn Unii (przygotowanie do poszerzenia Unii).

1995r.
1 stycznia weszy w ycie umowy o przystpieniu do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji (podpisane 24 czerwca 1994r.). 15-16 grudnia na posiedzeniu Rady Europejskiej w Madrycie potwierdzono zamiar utworzenia w 1999 r. Unii Gospodarczej i Walutowej.

1993r.
1 stycznia weszy w ycie postanowienia o utworzeniu Rynku Wewntrznego. 21-22 czerwca na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze wyraono zgod na przystpienie w przyszoci do Unii Europejskiej krajw Europy rodkowej i Wschodniej, w tym Polski.

1992r.
7 lutego ministrowie spraw zagranicznych i finansw pastw czonkowskich Wsplnot Europejskich podpisali w Maastricht Traktat o Unii Europejskiej (wszed w ycie 1 listopada 1993r.).

1986r.
17 i 28 lutego podpisano Jednolity Akt Europejski, zmieniajcy i uzupeniajcy traktaty o utworzeniu EWG, EWWiS i EUROATOM-u. Jego najwaniejszym postanowieniem bya zapowied utworzenia Rynku Wewntrznego do koca 1992r.

1985r.
12 czerwca podpisano umowy o przystpieniu Portugalii i Hiszpanii do Wsplnot Europejskich (weszy w ycie 1 stycznia 1986r.).

1981r.
1 stycznia wesza w ycie (podpisana 28 maja 1979r.) umowa o przystpieniu Grecji do Wsplnot Europejskich.

1979r.
7-10 czerwca odbyy si pierwsze bezporednie wybory do Parlamentu Europejskiego. Obywatele pastw czonkowskich Wsplnot wybrali 410 deputowanych.

1978r.
6-7 lipca Rada Europejska na posiedzeniu w Bremie podja decyzj o utworzeniu Europejskiego Systemu Walutowego wraz z Europejsk Jednostk Walutow (ECU). System zacz funkcjonowa 1 stycznia 1979r.

1973r.
1 stycznia weszy w ycie ukady o przystpieniu do Wsplnot Europejskich trzech nowych pastw czonkowskich: Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii (podpisane 22 stycznia 1972r.)

1968r.
1 lipca zacza funkcjonowa unia celna Wsplnot Europejskich, ze wspln taryf celn wobec pastw trzecich.

1957r.
25 marca w Rzymie sze krajw Europejskiej Wsplnoty Wgla i Stali powoao Europejsk Wsplnot Gospodarcz (EWG) i Europejsk Wsplnot Energii Atomowej (EUROATOM).

1951r.

18 kwietnia Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Wochy podpisay w Paryu Traktat o powoaniu Europejskiej Wsplnoty Wgla i Stali.

1950r.
9 maja francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponowa utworzenie Europejskiej Wsplnoty Wgla i Stali.Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.624313 s