Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!


IZOP
urzeczywistnia trzy gwne cele:


1. Ksztatowanie rodowiska

Modzi ludzie zostan wyczuleni na prawdziwe problemy ochrony rodowiska i uwarunkowania trwaego rozwoju cywilizacyjnego. W ramach swojego tygodniowego wyjazdu kada klasa uczestniczca w projekcie zdobdzie materia publicystyczny na temat zwizany ze rodowiskiem naturalnym wok szkoy partnerskiej - zgodnie z uprzednio przygotowanym planem dziaa pedagogicznych, metodycznych i merytorycznych. Uczniom towarzyszy bd redaktor oraz fotograf F.A.Z.
Zainteresowanie ogniskowa powinno si w pierwszym rzdzie na projektach sozologicznych, przy ktrych wsplnie pracuj Niemcy, Polacy i Czesi.
Efekty tej pracy bd publikowane na amach F.A.Z. - na ukazujcej si. cztery razy w miesicu specjalnej stronie "Modzie i rodowisko". Cz artykuw zostanie przedrukowana przez ponadregionalne dzienniki - polsk "Rzeczpospolit oraz czeski ", "Mlada Fronta Dnes".
Corocznie dwie najlepsze prace zostan uhonorowane nagrod fundacji FAIT.

2. Metody i techniki pracy z mediami

W ramach nauczania metod i technik pracy z mediami uczniowie zostan zapoznani ze rodkiem masowej komunikacji jakim jest prasa. Poznaj budow, struktur i gatunki dziennikarskie gazety ponadregionalnej; naucz si "czyta gazet" i kompetentnie oraz krytycznie korzysta z prasy w odrnieniu od innych mediw ("kompetencja medialna"). W tym celu kady ucze i nauczyciel otrzyma w trakcie projektu bezpatny abonament F.A.Z. Polscy i czescy uczniowie dostan jeszcze dodatkowo kilka egzemplarzy "Rzeczpospolitej" lub "Mlada Fronta Dnes". Gazety maj ponadto suy uczniom jako aktualne rdo informacji i baza materiaowa do duszych studiw szczeglnie dotyczcych rodowiska naturalnego

3. Porozumienie europejskie

W trakcie wzajemnych wizyt uczniowie szk partnerskich nawizuj kontakty poprzez rozmow i wsplne dziaanie. Poznaj "z pierwszej rki" pastwo ssiedzkie, mog lepiej zrozumie kraj i ludzi oraz obala tradycyjne stereotypy o "Niemcach", "Polakach", "Czechach".
W dobie globalizacji nauczanie oraz komunikacja interklturowe s wanym wkadem w porozumienie narodw Europy zwaszcza dzi, gdy rozszerzenie Unii Europejskiej na wschd jest na politycznym porzdku dziennym


wstecz | 1 | 2 | 3 | dalejGimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.499385 s