Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!KONSPEKT LEKCJI MULTIMEDIALNEJ Z JZYKA ANGIELSKIEGO
opracowa mgr Andrzej Widota

Uwagi wstpne
Zadania typu general knowledge quiz powoduj czsto u uczniw reakcj typu: "Skd mam wiedzie?". Wynikiem tego moe by zniechcenie do wykonywania zadania, co z kolei prowadzi do sytuacji w ktrej nauczyciel sam udziela odpowiedzi na wikszo zadanych pyta podczas sprawdzania pracy. Z drugiej strony, oczywiste jest, e zastosowanie oglnej wiedzy z zakresu rnych dziedzin w nauce jzyka obcego jest niezwykle istotne, gdy jest on uczniom potrzebny do opisywania zjawisk i sytuacji rzeczywistych a nie zmylonych przez autora podrcznika. Nie naley zatem tego typu wicze lekceway, ani, tym bardziej, rezygnowa z nich. Wykorzystanie Internetu jako rda wiedzy niesie za sob podwjn korzy. Uczniowie nie tylko sprawdzaj informacje, ale cz uycie jzyka angielskiego z uyciem Internetu, co jest sytuacj niezwykle czst we wspczesnym wiecie.

Poziom: elementarny/rednio-zaawansowany

Cele lekcji
Poczenie wiedzy z zakresu uycia komputera i Internetu z uyciem jzyka angielskiego przy rozwizywaniu testu z wiedzy oglnej.

Przebieg lekcji
 1. Uczniowie pracuj w parach. Zajmuj miejsca przy komputerach i otwieraj wskazany plik. Znajduje si w nim GENERAL KNOWLEDGE QUIZ w formie tabeli. Ich zadaniem bdzie odpowiedzie na pytania, najpierw w miar moliwoci samodzielnie a nastpnie z uyciem wskazanych adresw internetowych. (czas: 20 minut)
 2. Korzystajc ze znalezionych informacji uczniowie przygotowuj dwuminutowe przemwienie na jeden z tematw otrzymanych od nauczyciela. Mog teraz skorzysta z dodatkowych adresw internetowych, ktre pozwol pogbi wiedz w obrbie zadanego tematu. Przemwienia s nastpnie drukowane. Zostan zaprezentowane przed klas na kolejnej lekcji. Sposb przygotowania i prezentacji zostan ocenione. (czas: 20 minut)

GENERAL KNOWLEDGE QUIZ

I. Answer these questions using the following web sites:

http://encarta.msn.com
http://www.yahoo.com

 1. Where do anteaters live?
 2. What is the capital city of Uruguay?
 3. Where does the two-humped camel live?
 4. What are the differences between African and Indian elephants?
 5. What is the official language of Chile?
 6. How long is the longest river in the world?
 7. What and where is the Valley of Kings?
 8. Where is the Sea of Tranquility?
 9. Who invented gunpowder?
 10. Who was the Iron Lady?
 11. What does UNESCO stand for?
 12. Which is the nearest city to Heathrow Airport?
 13. Which three nationalities did Einstein have?
 14. Which metal boils at the highest temperature: silver, gold or lead?
 15. When did Elizabeth II become Queen of the United Kingdom?
II. You will now be given one of the topics included in the questions and will be asked to prepare a two-minute speech for the class.

TOPICS:
 1. Compare Indian and African elephants
 2. The reign of Queen Elizabeth II
 3. Who was the Iron Lady?
 4. Albert Einstein
 5. The role of UNESCO
 6. The Valley Of Kings
 7. London and its sights
 8. The inventions of the ancient Chinese

Andrzej Widota
Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.891536 s