Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!INFO KULTURA ZABYTKI TURYSTYKA

Zabytki


nasza szkoa     Powiat raciborski to obszar o bogatej przeszoci i duym nasyceniu obiektami zabytkowymi rnego typu.

    Obfituje w oryginalne znaleziska archeologiczne wiadczce o pradawnym osadnictwie na tych terenach, a take rne obiekty o duej wartoci kulturowej: zespoy zamkowe i paacowo dworskie, kocioy i zespoy sakralne, obiekty mieszkalne uytecznoci publicznej, zabytkowe zespoy paacowe.

Rozmieszczone s one na caym obszarze, z naturaln koncentracj w samym Raciborzu.     Najstarsze znaleziska, znane z wykopalisk archeologicznych, pozwalaj sdzi, i rozwj osadniczy na terenie miasta siga swymi pocztkami neolitu. Odkryto te osady z epoki brzu, osady z krgu kultury uyckiej, osad celtyck. Natrafiono na monety rzymskie oraz na wczesnoredniowieczne ciaopalne cmentarzysko kurhanowe.

    Pierwsz wzmiank o Raciborzu napotka mona w "Kronice" Galla Anonima, a pochodzi ona z roku 1108. na przestrzeni czasu miasto przechodzio rna koleje losu i niemal wszystkie epoki zostawiy tutaj swj wiat w postaci zachowanych do dzi reliktw dawnej architektury i sztuki.

    Poza odkrytymi budowlami z dbowych i sosnowych okrglakw, do najstarszych i zarazem najcenniejszych zabytkw architektury nale redniowieczne obiekty sakralne - gotyckie kocioy: Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny, w. Jakuba, w. Ducha oraz "lska pera gotyku" - zamkowa kaplica pod wezwaniem w. Tomasza Kantuaryjskiego. Zachoway si ponad to elementy wieckiego budownictwa z przeomu XII i XIV wieku, a mianowicie fragmenty murw z renesansow wie wizienn.

Figura Maryjna w Raciborzu     Barok rwnie pozostawi po sobie gwnie budowle sakralne: koci pod wezwaniem Matki Boej, kaplic Gaszyskich w kociele w. Jakuba oraz usytuowan na Rynku, bdc dzieem Jana Melchiora esterreicha, Kolumn Maryjn.     Wiek XIX to przede wszystkim rozwj architektury miejskiej. Przykadem moe by pnoklasycystyczny budynek sdu, neogotycki zesp budynkw wizienia, neorenesansowy budynek obecnego Zakadu Poprawczego, neorenesansowa poczta oraz budowle sakralne: neogotyckie kocioy pod wezwaniem w. Jana Chrzciciela oraz w. Mikoaja.

    Na uwag zasuguje take budownictwo wieku XX. Kamienice przy ulicach Londzina, Batorego czy Staszica stanowi przykady architektury secesyjnej, a zespoy budynkw i osiedla przy ulicach Winnej, Boczyka, Czekoladowej - modernizmu lat dwudziestych i trzydziestych naszego wieku.
Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390896
dzisiaj: 5

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.314831 s