Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Kalendarium


1945

 • od 9 maja - trwa, organizowany przez Wiktora Kapauna przy pomocy miejscowego duchowiestwa, nabr do tworzonej szkoy redniej;
 • 15 czerwca - oficjalnie rozpoczto dziaalno Pastwowego Liceum i Gimnazjum (pochd modziey do kocioa Matki Boej, naboestwo, odpiewanie hymnu " Boe co Polsk ", powrt do budynku szkolnego przy placu Mostowym);
 • 16 czerwca - przeniesienie szkoy do obecnie zajmowanego budynku (postawiono go w 1901 roku, by siedzib wadz regencyjnych, w 1938 umieszczono w nim gimnazjum realne, a w kocowym okresie wojny peni rol lazaretu - najpierw niemieckiego, nastpnie sowieckiego);
 • 18 czerwca - wybr pierwszego samorzdu uczniowskiego, ktrego przewodniczcym zosta Zbigniew Zapata;
 • 26 czerwca - pierwsze zebranie rodzicw uczniw szkoy;
 • 4 lipca - pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, skadajcej si z trzech osb: Wiktor Kapaun - dyrektor placwki, Jzef Podhajski - nauczyciel, Franciszek Chanik - nauczyciel;
 • 14 lipca - szczupe grono nauczycielskie powikszya nauczycielka jzyka polskiego, Jadwiga Kapucikowa;
 • 5 wrzenia - dokonanie podziau szkoy na Pastwowe Liceum i Gimnazjum Mskie, w dalszym cigu kierowane przez Wiktora Kapauna oraz Liceum i Gimnazjum eskie, ktrego dyrektorstwo obj Jerzy Gadolski;
 • 12 - 13 listopada - zorganizowano pierwsze rekolekcje szkolne z okazji uroczystoci witego Stanisawa Kostki, patrona szkoy;
 • 23 listopada - odbya si pierwsza wycieczka szkolna (do Katowic na spektakl " Wesele " Wyspiaskiego);

1946

 • 16 stycznia - zorganizowano w auli szkolnej gwiazdk, w ktrej uczestniczy m. in. wczesny wicewojewoda Arka Boek;
 • 30 marca - urzdzono wieczr ku czci Adama Mickiewicza, na ktry zaproszono mieszkacw Raciborza;


1947

 • maj - pierwszy egzamin dojrzaoci, z 10 abiturientw zdao go 9;
 • wrzesie - do gmachu szkolnego wprowadzio si Liceum i Gimnazjum dla Dorosych;
 • 24 wrzenia - z poczenia Liceum i Gimnazjum Mskiego z Gimnazjum eskim powstao Pastwowe Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne, jego dyrektorem zosta Wiktor Kapaun;
 • 19 listopada - funkcje dyrektora szkoy obj Jzef Grabowski;

1948

 • czerwiec - ufundowanie pierwszego sztandaru szkoy, powiconego (w konspiracyjny sposb) przez ks. Jana Hajd;
 • 1 wrzenia - w wyniku kolejnej reorganizacji powstaa Mska Szkoa Oglnoksztacca Stopnia Podstawowego i Licealnego (odpowiednik eski zosta przeniesiony do szkoy numer 6);

1949

 • 8 stycznia - usunito z pracy w szkole ks. Jana Hajd, a tym samym zlikwidowano nauczanie religii;
 • 24 stycznia - nadanie szkole imienia Jana Kasprowicza;
 • 1 listopada - pocztek istnienia internatu szkolnego przy ulicy Leczniczej;

1950

 • sierpie - dyrektorem szkoy zosta Andrzej Charzewski;
 • padziernik - utworzono w szkole klas XI pedagogiczn (rekrutacj do niej przeprowadzono w klasach XI-stych licew Raciborza, Gubczyc i Kietrza);

1956

 • wrzesie - dokonano zmiany struktury organizacyjnej szkoy, w wynik ktrej powstaa Szkoa Podstawowa i Liceum Oglnoksztacce Nr 9 im. Jana Kasprowicza

1959

 • 1 wrzesie - funkcj dyrektora szkoy przeja Irena cibor - Rylska

1965

 • wrzesie - dokonano podziaw na dwie szkoy - Szko Podstawow Nr 9 oraz I Liceum Oglnoksztacce im. Jana Kasprowicza;
 • 11 wrzenia - odbyy si uroczystoci 20-lecia szkoy (gwna akademia w Powiatowym Domu Kultury, w jej trakcie wrczono nowy sztandar szkoy, ufundowany przez rodzicw);

1966

 • 17 listopada - mier Ireny cibor- Rylskiej, stanowisko dyrektora szkoy obj Marian Lipa, dotychczasowy wicedyrektor;

1967

 • 14 marca - zorganizowano uroczyst Sesj Kasprowiczowsk i w ten sposb po raz pierwszy obchodzono Dzie Patrona I LO;

1970

 • maj - w zwizku ze zmian systemu nauczania nie odby si egzamin dojrzaoci;
 • 23 maja - zorganizowano uroczysty zjazd absolwentw z roku 1950;
 • 10 czerwca - otwarto wystaw dorobku 25-lecia I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza.

1971

 • 1 wrzenia - Szkoa Podstawowa Nr 9 "wyprowadzia si" z gmachu I LO.

1972

 • 1 wrzenia - dyrektorem szkoy zosta Kamil Simek.

1973

 • 31 marca - w ramach obchodw Dnia Patrona odsonito tablic pamitkow ku czci Jana Kasprowicza (na pierwszym pitrze budynku szkolnego);
 • kwiecie - zorganizowano sesj kopernikask (z okazji rocznicy urodzin Astronoma);

1977

 • grudzie - z inicjatywy nauczycielki jzyka polskiego Jadwigi Janik, zorganizowano w Raciborzu II Zlot Szk im. Jana Kasprowicza; rozmach i poziom imprezy na dugo zostay zapamitane w rodowisku polonistw szk kasprowiczowskich z rnych regionw krajw;

1978

 • 1 wrzenia - utworzono zbiorczy zakad szkolny pod nazw: Zesp Szk Oglnoksztaccych w Raciborzu, w jego skad weszy I liceum Oglnoksztacce im. Jana Kasprowicza oraz Liceum Oglnoksztacce dla Pracujcych im. Gustawa Morcinka; dyrektorem placwki zosta Kamil Simek;

1980

 • 18- listopada - odbyo si zebranie zaoycielskie Szkolnego Koa NSZZ "Solidarno", do ktrego naleao 80% nauczycieli i pracownikw Zespou Szk Oglnoksztaccych;

1981

 • 9 grudnia - w auli szkolnej odbyo si, z inicjatywy Samorzdu Uczniowskiego, bezprecedensowe spotkanie modziey I LO ze strajkujcymi w owym czasie studentami;

1985

 • 8 czerwca - zorganizowano uroczystoci zwizane z 40 leciem dziaalnoci I Liceum Oglnoksztaccego;

1990

 • kwiecie - po zapowiedzi przejcia na emerytur dugoletniego dyrektora, Kamila Simka, Rada Pedagogiczna szkoy wyonia swojego kandydata na to stanowisko. Zosta nim Janusz Nowak;
 • 1 wrzenia - Janusz Nowak obj funkcj dyrektora Zespou Szk Oglnoksztaccych;
 • 15 grudnia - zorganizowano uroczystoci Dnia Patrona oraz 45-lecia I LO, obchody rozpoczy si Msz wit, ktr odprawia absolwent naszej szkoy, ks. biskup Gerard Kusz;

1991

 • 1-9 czerwca - po raz pierwszy grupa modziey I LO wyjechaa do zaprzyjanionej szkoy w La Souterraine we Francji. Ten historyczny fakt jest pocztkiem coraz bardziej oywionej wsppracy i wymiany ze szkoami, rwnie z Niemiec;

1992

 • kwiecie - ogoszony przez Kuratorium Owiaty konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szk Oglnoksztaccych w Raciborzu wygra Janusz Nowak, ktry od 1 wrzenia rozpocz picioletni kadencj;

1993

 • padziernik - zainicjowano sta wymian modziey I LO oraz gimnazjum w Bruchkbel (Niemcy). Zorganizowano rwnie wyjazd do Dren;

1995

 • grudzie - zorganizowano obchody 50-lecia I LO. Po raz pierwszy w caym okresie istnienia szkoy odby si zjazd absolwentw wszystkich rocznikw;

1997

 • maj - rozpoczcie kolejnej wymiany z Niemcami /Gronau/;
 • 31 sierpie - zakoczya si kadencja dyrektora dr. Janusza Nowaka;
 • 1 wrzesie - funkcj dyrektora ZSO obja mgr Janina Wystub;
 • wrzesie - inauguracja roku szkolnego dla pierwszej w historii szkoy klasy dwujzycznej i otwarcie pracowni jzykowej;
 • wrzesie/padziernik - wyjazd modziey na Wgry zorganizowany przez poloni wgiersk w ramach pomocy dla mieszkacw terenw objtych powodzi / Nagykll,Tmrkny/ i rozpoczcie wsppracy oraz wymian modziey pomidzy szkoami;

1998

 • 1 wrzesie - wprowadzenie rozszerzonej nauki jzyka francuskiego - DELF
  - powstanie szkolnego studia RTV;
  - wdroenie innowacji pedagogicznych i programw "Europa na co dzie", "Partnerzy", ekologia z ochron rodowiska, regionalizm oraz programw poszerzajcych treci z zakresu informatyki;

1999

 • stycze - rejestracja Stowarzyszenia Absolwentw i Przyjaci I LO;
 • 1 marzec - rozpoczcie pierwszej edycji Programu UE Socrates - Comenius /wsppraca ze szkoami z Niemiec, Woch i Hiszpanii/;
 • 1 padziernik - Starostwo Powiatowe w Raciborzu nowym organem prowadzcym szko;

2000

 • maj - pierwsza matura w klasie z jzykiem ojczystym niemieckim;
 • 1 wrzesie - zmiana formy organizacyjnej ksztacenia
  - utworzenie grup midzyoddziaowych;
  - rozpoczcie kapitalnego remontu dachu na budynku szkolnym
  - podczenie sieci grzewczej szkoy do miejskiej sieci c.o.

2001

 • maj - pierwszy rocznik profilu dwujzycznego zdaje matur

 • czerwiec - uzyskanie pierwszych certyfikatw "DSD II" przez uczniw klasy dwujzycznej

 • wakacje - modernizacja szkoy:
  - przebudowa urzdze sanitarnych (finansowane przez Fundacj niemiecko-polskiej wsppracy w Warszawie)
  - rozpoczcie budowy cznika (finansowane przez fundacj Hermann-Niermann z Dsseldorfu)

 • wrzesie:
  - utworzenie przy I LO pierwszego dwujzycznego niemiecko-polskiego Gimnazjum w Raciborzu;
  - pooenie kamienia wgielnego i wmurowanie aktu budowy cznika;
  - powiatowa inauguracja roku szkolnego w auli I LO.

 • padziernik:
  - wizyta dyrektorw szk europejskich i przedstawicieli kuratoriw owiaty w ramach programu "Sokrates - Arion"
  - uruchomienie nowej gimnazjalnej (10 stanowiskowej) pracowni informatycznej w ramach programu Ministerstwa Owiaty "Internet w kadym gimnazjum

 • listopad - otwarcie szkolnej siowni, ktrej budow sponsorowa Zwizek Absolwentw i Przyjaci I LO"

2002

 • marzec:
  - I LO im. J.Kasprowicza w Raciborzu zostaje przyjte do Federacji Stowarzysze, do ktrej nale Towarzystwo Szk Twrczych, Stowarzyszenie Szk Aktywnych oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich (nasza szkoa naley do Stowarzyszenia Szk Aktywnych, za dyrektor szkoy J.Wystub do Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich)
  kwiecie:
  - 29 uczniw profilu dwujzycznego zdaje w Kdzierzynie - Kolu certyfikat DSD II, czym otwieraj sobie drog do szk wyszych w Niemczech.
  Uczniowie ci s rwnie zwolnieni z egzaminu maturalnego z jzyka niemieckiego

 • maj - pierwszy rocznik, ktry pracuje z programem DELF zdaje egzamin dojrzaoci.

 • czerwiec, lipiec - rekrutacja do pierwszej klasy liceum ponadgimnazjalnego

 • wrzesie:
  - Starostwo Powiatowe w Raciborzu powierzyo, na kolejne 5 lat, penienie funkcji dyrektora szkoy mgr Janinie Wystub

 • 4 padziernik
  - uroczyste otwarcie nowo wybudowanego cznika oraz wydanie niemiecko jzycznej wersji CD-ROM o szkole;
  - uruchomienie nowej licealnej (20-stanowiskowej) pracowni informatycznej oraz centrum informatycznego

2003

 • kwiecie:
  - uroczyste rozdanie dyplomw DSD II dla modziey liceum w Zabrzu, Kdzierzynie-Kolu oraz naszej szkoy

  - koncert w ramach projektu Sokrates - comenius z udziaem modziey z Offenbach (Niemcy) oraz Guadix (Hiszpania)

 • sierpie:
  - rozpoczcie remontu - wymiana wewntrznej sieci c.o. oraz stolarki okiennej w budynku szkoy oraz w sali gimnastycznej

 • wrzesie:
  - pierwszy wyjazd integracyjny klas I do Zakopanego
  - zakoczenie wsppracy w ramach projektu IZOP "Modzie i rodowisko"
  - rozpoczcie wsppracy z Politechnik lsk

2004

 • kwiecie:
  - midzynarodowe wito modziey spotkanie uczniw nauczycieli z Gronau, Offenbach i Nagykallo

  - 23 kwiecie 2004 - Debata modziey z premierem Jerzym Buzkiem

 • maj:
  - 5, 6 maj - pierwszy egzamin gimnazjalny zdaj uczniowie klasy trzeciej gimnazjum dwujzycznego

  - maj 2004 – otrzymanie Znaku Jakoci [email protected]

 • wrzesie:
  - zmiana nazwy szkoy na Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1

 • wrzesie:
  7 padziernik 2004r.– spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych W.Cimoszewiczem

 • grudzie:
  - zakoczenie generalnego remontu sali gimnastycznej finansowanego przez MENiS oraz Starostwo Powiatowe

2005

 • kwiecie:
  - zakoczenie 2 edycji programu Sokrates Comenius –spotkanie finalne z modzie i nauczycielami z Offenbach i Guadix w naszej szkole

  - kwiecie, maj - NOWA MATURA

 • 1 wrzesie:
  - powiatowa inauguracja roku szkolnego

 • 24 wrzesie:
  - jubileusz 60 –lecia –trzeci zjazd wszystkich rocznikw absolwentw
  - wmurowanie aktu erekcyjnego ipowicenie fundamentw cznika pomidzy budynkiem szkoy, a sal gimnastyczn

 • listopad
  - I Wystawa Modych Mistrzw

 • 17 grudnia
  - spotkanie modziey z ksidzem Szymikiem

2006

 • 21 marca
  - Europejski Dzie Wiosny - Spring Day in Europe 2006 (wykad etnografa Julity wiky; czat z Danut Hbner)

 • 28 marca
  - zmar emerytowany nauczyciel historii prof. Benedykt Motyka

 • 6-7 kwietnia
  - I Dni Kultury pod hasem "Kultura regionalna w aspekcie kultury europejskiej" (wykad dr. J. Nowaka pt. "Legendy i podania Raciborza", prezentacja Koa Kulturoznawcw pt. "Wampiry, wilkoaki i inne stwory w kulturze europejskiej oraz na ziemiach Raciborszczyzny", pokaz bractwa rycerskiego, warsztaty ceramiczne mgr S. Spychay – Walenko)

 • kwiecie
  - Nagroda Stowarzyszenia Absolwentw i Przyjaci I LO w Raciborzu "Primus Inter Pares" dla Marty Majnusz

 • 27 kwietnia
  - wykad kierownika Katedry Teologii Moralnej, Etyki Spoecznej i Duchowoci Uniwersytetu Opolskiego ks. dr hab. Piotra Morcica na temat: "Etyczne aspekty przeszczepiania narzdw"

 • 2 maja
  - zmara emerytowana nauczycielka chemii prof. Krystyna Wojdaa

 • 5 czerwca
  - powtrne zdobycie przez szko srebrnego Znaku Jakoci [email protected] na lata 2006/07 i 2007/08

 • czerwiec-lipiec
  - pierwszy elektroniczny nabr uczniw do liceum

 • lipiec – sierpie
  - generalny remont szkoy

 • 28 wrzenia
  - zawarcie umowy z Polskim Towarzystwem Informatycznym o popularyzacj ECDL-a

 • 30 wrzenia
  - I Piknik Szkolny

 • 16 padziernika
  - wyrnienie szkoy Europejskim Znakiem Innowacyjnoci w zakresie nauczania jzykw obcych

 • 19 padziernika
  - III Midzyszkolne Spotkanie Towarzystwa Przyjaci Dzieci

 • 24 padziernika
  - zmar nauczyciel matematyki prof. Jerzy Pajk

 • listopad
  - II Wystawa Modych Mistrzw

 • 4 -17 grudnia
  - midzynarodowa wymiana uczniowska w ramach projektu Sokrates Comenius

2007

 • 2 lutego
  - uzyskanie statusu certyfikowanego Laboratorium ECDL

 • marzec 2007 r.
  -II Dni Kultury pod hasem "Rok Josepha von Eichendorffa. Twrczo romantyczna jako element kultury europejskiej"

 • wrzesie 2007 r.
  - nadanie imienia Josepha von Eichendorffa Gimnazjum z Oddziaami Dwujzycznymi; zjazd absolwentw klas dwujzycznych z okazji 10 –lecia dwujzycznoci; otwarcie cznika pomidzy budynkiem szkoy, a sal gimnastyczn; (finansowane przez Starostwo Powiatowe i Fundacj Hermann- Niermann z Dsseldorfu);


wsteczGimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.034345 s