Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Samorzd 2010/2011


Przewodniczca Samorzdu Uczniowskiego: Patrycja Cielik
Zastpca przewodniczcej: Aleksandra Gierszewska
Sekretarz: Joanna Duchnik
Skarbnik: Dawid Morawiec

Opiekun SU: mgr Ewa Pytel


Cele Samorzdu Uczniowskiego :
 1. Celem samorzdu jest ksztatowanie samodzielnego i wiadomego kierowania swoim postpowaniem, ksztatowanie postawy, ktra prowadzi do identyfikowania si z celami i zadaniami spoecznoci szkolnej, uznaniu ich za wasne, denie do ich realizacji z wasnej inicjatywy i poczucia wasnej za nie odpowiedzialnoci.
 2. Realizacja celw winna by poczona z dbaoci o ksztatowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imi szkoy, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania Samorzdu Uczniowskiego:
 1. Organizowanie i zachcanie caej spoecznoci uczniowskiej do naleytego speniania obowizkw szkolnych.
 2. Przedstawianie dyrektorowi szkoy, radzie pedagogicznej, radzie rodzicw opinii i potrzeb spoecznoci uczniowskiej.
 3. Wspdziaanie z dyrektorem szkoy, rad pedagogiczn, rad rodzicw w zapewnieniu uczniom naleytych warunkw do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdujcym si w trudnej sytuacji.
 4. Rozwijanie zainteresowa naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 5. Organizowanie imprez o charakterze powanym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek, spotka na terenie szkoy odpowiedzialny jest samorzd).
 6. Organizowanie pomocy koleeskiej uczniom napotykajcym trudnoci w szkole i w rodowisku uczniowskim.
 7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporw miedzy uczniami oraz midzy uczniami i nauczycielami.
 8. Ponoszenie wspodpowiedzialnoci za prac nad ksztaceniem i wychowaniem.
 9. Organizowanie kontaktw z samorzdami uczniowskimi i spoecznociami uczniowskimi innych szk.
 10. W celu wymiany informacji i wspdziaania z innymi organami spoza szkoy prezydium moe zaprosi na swoje posiedzenie przedstawicieli samorzdw uczniowskich innych szk.

  Akcje Samorzdu Uczniowskiego w roku szkolnym 2010/2011

  1. Wprowadzenie „Dnia bez NDST”
  2. Dzie Komisji Edukacji Narodowej
  3. Upominki z okazji wit Boego Narodzenia
  4. Skrzynka Walentynkowa
  5. Warsztaty wokalne
  6. Dni Otwarte naszej szkoy
  7. Dzie sportu
  8. Konkurs poetycki
  9. Wieczorek poetycki
  Wiele przedsiwzi i akcji, ktre odbywaj si w naszej szkole s organizowane na bieco po konsultacjach z uczniami I Liceum Oglnoksztaccego, Zarzdem SU oraz Dyrekcja i Gronem Pedagogicznym szkoy.


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390896
dzisiaj: 5

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.533505 s