Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Chr mieszany "Strzecha" z Raciborza


Odznaczony:

  • Zot i Srebrn Odznak Honorow Polskiego Zwizku Chrw i Orkiestr

  • Medalem "Zasuonemu Opolszczynie"

  • Medalem "Zasuonemu Ziemi Raciborskiej"

  • Zotym Medalem Zasuonemu dla Rozwoju Wojewdztwa Katowickiego

 

            Na trzy lata przed ponownym oddaniem do uytku zasuonej dla kultury raciborskiej "Strzechy" w roku 1955 powsta chr mski nawizujcy do niezwykle bogatych, sigajcych poowy XIXw., tradycji piewaczych Grnego lska. Pierwsza faza istnienia chru "Strzecha" obfitowaa szereg imprez, w ktrych zesp, pod kirunkiem F. Buli, K. Jureczki, Fr. Chanika i A. Orowskiego, uczestniczy. Na szczegln uwag zasuguje udzia w uroczystoci odsonicia tablicy pamitkowej w Rudach Wielkich, powiconej synnemu zbieraczowi lskich pieni ludowych, Juliuszowi Rogerowi w 1959r., a take w zlocie piewaczym zorganizowanym w celu zebrania funduszy na budow pomnika St. Moniuszki w Raciborzu w 1959r. Chr wzbogaci swoim wystpem obchody IX wiekw Raciborza, podczas ktrych oddano

 po odbudowie "Strzech".

W 1960r. pod kierunkiem Edwarda Stabli zesp przeksztaci si w chr mieszany, 1962r. wzi udzia w II Festiwalu Chrw Polskich w Poznaniu, a w nastpnym roku w konkursie pieni moniuszkowskiej.

            Wrzesie 1964r. to pocztek nowego okresu w dziaalnoci chru "Strzecha" - dyrygentem zespou zosta wwczas mgr Piotr Libera, nauczyciel I Liceum Oglnoksztaccego i Studium Nauczycielskiego w Raciborzu, ktry przeprowadzi wiele zmian w skadzie chru, wcigajc do pracy gwnie modzie.

            Rok 1965 przynosi pierwszy powaniejszy sukces, a mianowicie chr zdobywa "Laur XX-lecia PRL".

W nastpnym roku z inicjatywy wczesnej kierowniczki "Strzechy", pani Anny czkowskiej, zostaa nawizana wsppraca z I Liceum Oglnoksztaccym im. Jana Kasprowicza z ktrego zaczeo rekrutowa modzie do chru. W 1970 roku przy chrze powsta zesp instrumentalny, ktrego skad oparty jest na uczniach I oraz II Liceum Oglnoksztaccego. W tym okresie zesp chralny i instrumentalny wsppracowa z doskona estrad poetyck prowadzon przez pani mgr Mari Woniak.

            Na pocztku lat 70-tych chr wraz z estrad poetyck, zespoem tanecznym i kapel SDK "Strzecha" przygotowa wielokrotnie wystawiane w Raciborzu i w innych miastach, take dwukrotnie w Czechosowacji, dwa widowiska folklorystyczne - "Marzanna" i "Wesele Raciborskie". Od lat 70-tych rozpoczyna si, trwajce do dzisiaj, pasmo znaczcych sukcesw chru i zespou instrumentalnego, wrd ktrych wymieni naley: wielokrotne nagrania radiowe i telewizyjne, udzia w Panoramie XXX-lecia w Warszawie, III nagroda Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w konkursie folklorystycznym w 1975r., koncert w Wyszej Szkole Muzycznej we Wrocawiu w 1978r., wyrnienie I stopnia "S" na Wojewdzkim Przegldzie Szkolnych Zespow Artystycznych w 1980 i 1988r., Brzowy Medal na IX Festiwalu Pieni Chralnej w 1994 r., koncert w doskonaych warunkach akustycznych katedry koszaliskiej - 1986r.

            Koncerty w Szwajcarii z okazji jubileuszu 100-lecia Chru Mieszanego "L'Esperance" z Vuadenes - 1986r., wystp w Opawskim Paacu Modziey (Czechosowacja) - 1987r., Koncert na Wojewdzkim wicie z okazji Dnia Matki (Racibrz - 1987r.), wystp na Wojewdzkiej Inauguracji Dnia Olimpijczyka w Hali Sportowej "Rafako" - 1988r., zdobycie Brzowego Medalu na XIII Festiwalu Polskiej Pieni Chralnej (Olkusz - 1988r.), Koncert w Opolskim Teatrze im. Kochanowskiego z okazji XXX-lecia Ch.S.S. - 1988r., Koncerty w Ulm (RFN) na tzw. "Eurotreff  88", koncerty z okazji 70 rocznicy uzyskania niepodlegoci przez Polsk - 1988r., koncert na uroczystej prelekcji z okazji 200 rocznicy urodzin wielkiego poety ziemi raciborskiej Josepha von Eichendorff (Aula Domu Katechetycznego Parafii WNMP, Racibrz 1988r.), wystp w Cieszynie na galowym koncercie tamtejszego Chru Studenckiego "Harmonia" - 1988r., Koncert na mszy witej z okazji powicenia kaplicy w Orodku Wczasowym dla byych winiw obozw koncentracyjnych (Gski nad Batykiem - 1989r.), wystp w Katowickiej Hali Sportowo-Artystycznej (1989r.), koncert Kolendowy w Paacu Modziey w Katowicach (1989r.), Wieczr Koldowy w Raciborskim Domu Kultury (16.02.1990r.)

            Na uwag zasuguj obchody jubileuszowe chru "Strzecha" w latach: 1976 - 20-lecie, 1980 - 25-lecie, 1985 - 30-lecie, w ktrych uczestniczy w charakterze gocia renomowany wrocawski chr "Cantores Minores Wratislavienses" pod dyrekcj Edmunda Kajdasza, 1990 - 35-lecie w ktrym prcz wrocawskiego "Cantores Minores Wratislavineses" wystpi rwnie akademicki chr "Harmonia" z Cieszyna pod dyrekcj Haliny Goniewicz-Urba.

Lata nastpne przynosz bilans 215 wystpw i koncertw a w roku 1995 wcznie do koca maj chr i zesp instrumentalny wystpi ju 27 razy.

Do waniejszych wystpw tego okresu nale:

1990 r. - 10 koncertw na terenie RFN (Mhnesee, Kln, Iserlohn), wystpy w ramach obchodw 80-lecia lskich K piewaczych, m.in. na uroczystoci gwnej w Gmachu Sejmiku lskiego w Katowicach, natomiast na Turnieju Chrw Mieszanych w Chrzanowie chr otrzymuje wyrnienie za najlepsze wykonanie pieni ludowej.

1991 r. - Koncert w Katedrze Koszaliskiej, wystp z okazji 80-lecia "Strzechy", koncerty koldowe w raciborskich kocioach, szpitalu i domu "Caritas", udzia w I Festiwalu Pieni Chralnej do sw Josepha von Eichendorffa - zdobycie przez chr i zesp instrumentalny "Grand Prix" w/w festiwalu oraz nagrania filmowe z pieniami do sw Eichendorffa.

1992 r. - Wystpy w ramach "Dni Raciborza", "Dni Muzyki Chralnej Knurw 92" oraz ponowne zdobycie "Grand Prix"

w II Festiwalu Pieni Chralnej do sw Eichendorffa przez chr i zesp instrumentalny.


wstecz | 1 | 2 | 3 | dalejGimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.722169 s