Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!DBI 201009 lutego 2010 roku po raz szsty w naszej szkole - obchodzilimy Dzie Bezpiecznego Internetu.
Obchody DBI poprzedza szereg dziaa podjtych przez nauczycieli oraz modzie naszej szkoy, midzy innymi:
 • nauczyciele TI oraz informatyki przeprowadzili w styczniu cykl zaj edukacyjnych na temat bezpieczestwa sieci i cyberprzemocy 
 • w ramach lekcji modzie przygotowaa materiay informacyjne (plakaty, biuletyny, prezentacje multimedialne) 
 • najciekawsze prace zaprezentowalimy podczas DBI oraz umiecilimy na stronie szkolnej

  Cyberprzemoc- film opracowany przez uczniw klasy 2mi:
  K. Lasak, M. Siedlok

Filmik do pobrania - avi

 • na stronie szkolnej umiecilimy informacj o DBI oraz po uzyskaniu zgody organizacji dodatkowo loga Helpline i telefonu zaufania 116 111 
 • wydalimy dwie wersje biuletynw informacyjnych:
  • dla rodzicw – przekazalimy rodzicom podczas spotkania z wychowawcami
  • dla modziey – w wersji elektronicznej do pobrania ze strony szkolnej oraz w formie drukowanej cz przekazano modziey w ramach obchodw DBI, natomiast cz zostanie doczona do materiaw informacyjnych o szkole i przekazana gimnazjalistom w czasie Dni Otwartych szkoy
   Broszura do pobrania w pdf
 • opracowalimy i przeprowadzilimy ankiet nt.: ”Wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych oraz zjawisko cyberprzemocy wrd modziey ZSO nr 1 w Raciborzu”.
  Ankieta przeprowadzona bya przed kampani informacyjn i obejmowaa wszystkich gimnazjalistw oraz uczniw klas II i III liceum.

 • zorganizowalimy szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu zagroe sieci oraz dziaa profilaktycznych – szkolenie przeprowadzi Krzysztof Kazek - Nadkomisarz, Ekspert Wydziau Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w Katowicach

  Filmik do pobrania - avi

Fotogaleria

 • przygotowalimy sprawozdanie z realizacji zgoszonych dziaa – przesalimy je do organizatora DBI i umiecilimy na stronie szkolnej 
 • podjlimy decyzj o przystpieniu do programu edukacyjno-profilaktycznego „Szkoa Bezpiecznego Internetu”
Z tegorocznych bada wynika, e ankietowani uczniowie w duym stopniu korzystaj z Internetu, gwnie jednak z komunikatorw (50% ankietowanych), portali spoecznociowych (90% ankietowanych).
Zjawisko cyberprzemocy dotyczy 56% ankietowanych licealistw i 46% gimnazjalistw. gwnymi formami jest przemoc sowna (42%) oraz krpujca propozycja (28%).
Uczniowie nie zawsze zdaj sobie spraw z tego, e ich dziaania w konsekwencji mog naraa ich bd ich kolegw na cyberprzemoc – 27% zaprosio do swojego grona osob nieznajom, 23% umiecio zdjcie kolegi bez jego zgody w internecie.
Dlatego nastpujce wnioski wynikajce tegorocznej kampanii oraz analizy ankiety zostan wdroone od nowego roku w klasach I gimnazjum i liceum:
 • we wrzeniu przeprowadzenie zaj edukacyjnych oraz kampanii informacyjnej z zakresu bezpieczestwa sieci (lekcja wychowawcza, Ti, informatyka) we wszystkich klasach pierwszych
 • opracowanie z uczniami zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania si w sieci i opublikowanie w szkole w miejscach dostpu do Internetu oraz na stronie szkolnej 
 • przeprowadzenie ankiety w klasach I oraz w II liceum (tym razem po przeprowadzonej kampanii informacyjnej) 
 • przedstawienie analizy ankiety podczas DBI 2011 oraz na spotkaniu z rodzicami 
 • kontynuowanie wsppracy z policj


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.025782 s