Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Spoeczestwie

W dniu 10 czerwca 2008 r. w Auli Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1 nr 1 w Raciborzu odby sie II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Spoeczestwie Demokracja – Samorzd – Prawo organizowany przez Modzieow Rad Miasta Racibrz na czele ze swoim przewodniczcym Michaem Wo (uczniem I LO) oraz nauczyciela historii i WoS-u Krystiana yczka, pracownika I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu.

Tegorocznym tematem przewodnim konkursu by samorzd terytorialny, dlatego te patronat honorowy nad konkursem obj Starosta Raciborski Adam Hajduk, Prezydent Miasta Racibrz Mirosaw Lenk oraz Rada Miasta Racibrz. Zasig konkursu obejmowa powiat raciborski. 41 uczestnikw z 6 gimnazjw w powiecie musiao wykaza si wiedz i umiejtnociami zawartymi w podstawie programowej Wiedzy o Spoeczestwie w zakresie rozszerzonym, a take zna wadze gmin w powiecie raciborskim, powiatu i wojewdztwa.

Konkurs skada sie z dwch etapw. Nad caym konkursem czuwaa Komisja Konkursowa, w ktrej skad weszli: Krystian yczek – wieloletni nauczyciel I LO, Zenon Sochacki – radny Rady Miasta Racibrz, Katarzyna Tomalik-Janko -przedstawiciel starostwa powiatowego w Raciborzu, Leszek Jureczko – kierownik Biura Rady Miasta, a take Micha Wo – przewodniczcy Modzieowej Rady Miasta Racibrz.

Pierwszy etap obejmowa 45 minutowy test, ktry wyoni 5 najlepszych osb, ktre zostay zakwalifikowane do drugiego etapu. W przerwie miedzy etapami kady z uczestnikw i opiekunw otrzyma poczstunek oraz pamitkowy dylom i ksik “Zwizki Raciborza z literatura polska” dr Janusza Nowaka, polonisty I LO z dedykacj. Take podczas tej przerwy zostay przeprowadzone warsztaty z WoS-u prowadzone przez Laureata Olimpiady z UE, Praw Czowieka, a take finalisty Olimpiady z Wiedzy o Spoeczestwie – tegorocznego absolwenta I LO – Adama Ploszk, a take wykad Starosty Raciborskiego Adama Hajduka nt. Dziaalnoci i sposobu funkcjonowania Powiatu oraz wykad zastpcy Prezydenta Ludmiy Nowackiej, ktra mwia o moliwociach rozwoju w miecie i Modzieowej Radzie Miasta, ktra jest inwestycj miasta w obywatelskie wychowanie przyszego pokolenia. Do etapu 2 zakwalifikowao si 5 osb, ktre odpowiaday na 3 pytania punktowane po 3 punkty, bd 1 punkt w przypadku udzielenia podpowiedzi przez komisj.

Po zakoczeniu etapu 2 i zsumowaniu punktw uzyskanych w tecie oraz punktw za odpowiedzi ustne zostay uzyskane ostateczne wyniki.
  • I miejsce zaja Magdalena Siedlok z Gimnazjum Dwujzycznego im. J. von Einchendorffa w Raciborzu pod opiek mgr Bogdana Depty,
  • II miejsce uzyskaa Aleksandra Winiarska, III liwicka Katarzyna obie z Gimnazjum nr 3 w Raciborzu przygotowywane przez Dorot Kotwica,
  • finalistami natomiast zostali: Simona Musio z Gimnazjum nr 3 w Raciborzu oraz Piotr Apollo z Gimnazjum w Zespole Szkl Oglnoksztaccych i Technicznych w Kuni Raciborskiej.
Cenne nagrody ufundowane przez Rad Miasta Racibrz, z funduszw przeznaczonych na dziaalno Modzieowej Rady Miasta zostay wrczone zwycizcom przez pani wiceprezydent miasta Racibrz, starost powiatu raciborskiego, dyrektora I Liceum Oglnoksztaccego w Raciborzu oraz Przewodniczcego Modzieowej Rady Miasta Racibrz.

A. PloszkaGimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.428562 s