Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!


MATURA 2006

 1. Zasady oglne
 2. Cz ustna
 3. Cz pisemna
 4. Lista przedmiotw do wyboru (przedmiot obowizkowy)
 5. Lista przedmiotw do wyboru (przedmioty dodatkowe)
 6. Poziom egzaminu
 7. Warunki zdania egzaminu maturalnego
 8. Wane dla ucznia
 9. Powtarzanie egzaminu maturalnego
 10. Poprawianie wyniku egzaminu
 11. Linki
 • Zasady oglne

  • Obowizuj jednolite standardy wymaga egzaminacyjnych uwzgldniajce podstaw programow ksztacenia oglnego
  • Stosowane s jednakowe w caym kraju arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania
  • Prace zdajcych s sprawdzane przez zewntrznych egzaminatorw
  • Wynik egzaminu bdzie uwzgldniany w rekrutacji na studia wysze
  • Egzamin skada si z czci ustnej i pisemnej, przeprowadzany jest w szkole

 • Cz ustna

  • Przedmioty obowizkowe: jzyk polski, jzyk mniejszoci narodowej, jzyk obcy nowoytny
  • Przedmioty dodatkowe: jzyk obcy nowoytny (inny ni obowizkowy), jzyk grupy etnicznej, jzyk regionalny

 • Cz pisemna

  • Przedmioty obowizkowe: jzyk polski, jzyk mniejszoci narodowej, jzyk obcy nowoytny, przedmiot wybrany przez zdajcego
  • Przedmioty dodatkowe: jeden, dwa lub trzy przedmioty z listy wybrane przez zdajcego

 • Lista przedmiotw do wyboru (przedmiot obowizkowy)

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia
  • geografia
  • historia
  • historia muzyki
  • historia sztuki
  • matematyka
  • wiedza o spoeczestwie
  • wiedza o tacu

 • Lista przedmiotw do wyboru (przedmioty dodatkowe)

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia
  • geografia
  • historia
  • historia muzyki
  • historia sztuki
  • matematyka
  • wiedza o spoeczestwie
  • wiedza o tacu
  • informatyka
  • jzyk grecki i kultura antyczna
  • jzyk grupy etnicznej
  • jzyk aciski i kultura antyczna
  • jzyk obcy nowoytny

 • Lista jzykw nowoytnych do wyboru

  • angielski
  • francuski
  • hiszpaski
  • niemiecki
  • portugalski
  • rosyjski
  • sowacki
  • szwedzki
  • woski

 • Poziom egzaminu

  • Jeden poziom: jzyk polski i jzyk mniejszoci narodowej w czci ustnej egzaminu
  • Poziom podstawowy lub rozszerzony:
   • jzyk obcy nowoytny w czci ustnej
   • wszystkie przedmioty obowizkowe w czci pisemnej
  • Poziom rozszerzony: wszystkie przedmioty dodatkowe w czci ustnej i pisemnej

 • Warunki zdania egzaminu maturalnego

  • Wyniki egzaminu przedstawiane s w skali procentowej
  • Cz ustna: 30% punktw z egzaminu z kadego przedmiotu obowizkowego
  • Cz pisemna: 30% punktw z kadego przedmiotu obowizkowego na poziomie podstawowym
  • Wynik z czci rozszerzonej lub z przedmiotw dodatkowych nie ma wpywu na zdanie egzaminu ale jest wpisywany na wiadectwo dojrzaoci

 • Wane dla ucznia

  • Wybr przedmiotu nie zaley od planu nauczania danej szkoy
  • Laureaci i finalici olimpiad przedmiotowych s zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na wiadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia)
  • Informatory maturalne ogaszane s do 1 wrzenia roku szkolnego poprzedzajcego rok szkolny, w ktrym jest egzamin
  • W czasie egzaminu nie wolno korzysta z urzdze telekomunikacyjnych
  • Na egzaminie z jzyka polskiego mona korzysta ze sownika ortograficznego oraz ze sownika poprawnej polszczyzny
  • Na egzaminie z jzyka mniejszoci narodowej mona korzysta ze sownikw jzykowych
  • Na egzaminie z jzyka obcego nowoytnego nie mona korzysta z adnych sownikw
  • Mona korzysta z pomocy dopuszczonych i ogoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesice przed egzaminem
  • Wynik egzaminu mona poprawi w kolejnych sesjach przez 5 lat
  • Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne s udostpniane do wgldu

 • Powtarzanie egzaminu maturalnego

  • Zdajcy, ktry nie zda egzaminu maturalnego z okrelonego przedmiotu, w czci ustnej lub pisemnej,albo przerwa egzamin, moe ponownie przystpi do egzaminu lub jego czci w kolejnych sesjach przez okres 5 lat
  • Absolwent przystpujcy ponownie do egzaminu moe w czci pisemnej wybra inny przedmiot obowizkowy
  • Po upywie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w penym zakresie

 • Poprawianie wyniku egzaminu

  • Zdajcy ma prawo, w cigu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystpi do niego ponownie w czci pisemnej do jednego lub wicej przedmiotw obowizkowych w celu podwyszenia wyniku z tych przedmiotw lub zdania egzaminu z przedmiotw dodatkowych

 • LinkiGimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390896
dzisiaj: 5

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.294183 s