Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Rzut poziomy i ukony.


I. TEMAT LEKCJI: „RZUT POZIOMY I UKONY”
klasa I BCH (biologiczno – chemiczna)

II. CELE EDUKACYJNE:
 1. ucze zna:
  • wzr na czas trwania ruchu w rzucie poziomym i ukonym (R),
  • wzr na warto prdkoci kocowej osignitej przez ciao w rzucie poziomym i ukonym (R),
  • wzr na zasig w rzucie poziomym i ukonym (R),
  • wzr na wysoko, na jak wzniesie si ciao w rzucie ukonym (R),
 2. ucze wie,:
  • e rzut pionowy do gry jest zoeniem ruchu jednostajnie przyspieszonego w kierunku pionowym i ruchu jednostajnego w kierunku poziomym(P),
  • jaka sia dziaa na ciao w czasie trwania rzutu poziomego i ukonego, i jakie s konsekwencje jej dziaania (P),
  • z jakim przyspieszeniem porusza si ciao w rzucie poziomym(P),
  • e rzut ukony do jest zoeniem ruchu jednostajnie opnionego w kierunku pionowym i ruchu jednostajnego w kierunku poziomym(P), a po osigniciu maksymalnej wysokoci jest rzutem poziomym (P),
 3. ucze potrafi:
  • narysowa siy dziaajce na ciao w czasie trwania rzutu poziomego i ukonego (R),
  • poda przykady rzutu poziomego i konego (P),
  • narysowa wypadkowy wektor prdkoci w dowolnej chwili w rzucie poziomym i ukonym (R),
  • matematycznie opisa rzut poziomy i ukony (R),
  • rozoy wektor prdkoci na skadowe w rzucie ukonym (R),
  • poda przykady rzutu ukonego (P),
  • korzystajc z arkusza kalkulacyjnego obliczy prdko ciaa w dowolnej chwili w rzucie poziomym i ukonym(P),
  • korzystajc z arkusza kalkulacyjnego narysowa wykres zalenoci v(t), s(t) w rzucie poziomym i ukonym (R).

III. TOK LEKCJI:
 1. Przykady rzutu poziomego.
 2. Analiza ruchu ciaa poruszajcego si rzutem poziomym:
  1. omwienie si dziaajcych na ciao w trakcie ruchu,
  2. skutek dziaania si,
  3. rozoenie ruchu na dwa ruchy: na ruch jednostajnie przyspieszony w kierunku pionowym oraz na ruch jednostajny w kierunku poziomym,
  4. wyprowadzenie zalenoci na szybko kocow w rzucie poziomym,
  5. wyprowadzenie zalenoci na czas trwania ruchu,
  6. wyprowadzenie wzoru na zasig w rzucie poziomym.
 3. Prezentacja drugiej strony broszury.
 4. Praca z arkuszem kalkulacyjnym – obliczanie wartoci prdkoci, rysowanie wykresw zalenoci v(t) i s(t) w rzucie poziomym.
 5. Prezentacja stron internetowych dotyczcych rzutu poziomego:
 6. Przykady rzutu ukonego.
 7. Analiza ruchu ciaa poruszajcego si rzutem ukonym:
  1. omwienie si dziaajcych na ciao w trakcie ruchu,
  2. skutek dziaania si,
  3. rozoenie ruchu na dwa ruchy: na ruch jednostajnie opniony w kierunku pionowym oraz na ruch jednostajny w kierunku poziomym, a po osigniciu przez ciao maksymalnej wysokoci powtrzenie rzutu poziomego
  4. wyprowadzenie zalenoci na szybko kocow w rzucie ukonym,
  5. wyprowadzenie zalenoci na czas trwania ruchu,
  6. wyprowadzenie wzoru na zasig w rzucie ukonym.
 8. Prezentacja trzeciej strony broszury.
 9. Praca z arkuszem kalkulacyjnym – obliczanie wartoci prdkoci w rzucie ukonym oraz rysowanie wykresw zalenoci v(t) i s(t).
 10. Prezentacja stron internetowych na ktrych znajduj si animacje rzutu ukonego:
 11. Na podstawie animacji udzielenie odpowiedzi na pytania:
  1. Dla jakiego kta przy ustalonej warto prdkoci pocztkowej zasig rzutu jest najwikszy?
  2. Jak przechytrzy koleank (koleg) uchylajcego si przed niek?
IV. POMOCE DYDAKTYCZNE:
 1. rzutnik multimedialny,
 2. komputer z dostpem do Internetu,
 3. arkusz kalkulacyjny Excel,
 4. notatka z najwaniejszymi wiadomociami z lekcji,
 5. dwie kulki z papieru,
 6. broszura wykonana w pabliszerze,
 7. lista zada do rozwizania.
Lekcj przeprowadzia : Marzena Niborska dnia 29 stycznia 2007 roku.


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.319964 s