Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!


Geneza i rozwj Unii EuropejskiejCel oglny: Poznanie genezy Unii Europejskiej


Cele szczegowe:
Ucze:
 • zna histori ntegracji europejskiej
 • zna podstawowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
 • potrafi wskaza na mapie siedziby najwaniejszych instytucji europejskich
 • potrafi wymieni gwne instytucje Unii Europejskiej

Metody: wykad wsparty prezentacj multimedialn, mapa semantyczna
rodki dydaktyczne:
 • komputer podczony do sieci Internet
 • rzutnik multimedialny
 • prezentacja na CD
 • materiay o Unii Europejskiej
 • kserokopie wicze
 • mapa Unii Europejskiej
 • flagi pastw naleacych do Unii Europejskiej
 • mazaki, arkusze papieru

Przebieg lekcji:

I cz wstpna:
 1. czynnoci organizacyjno-porzdkowe
 2. przedstawienie tematu lekcji i podziay klasy na grupy (na stoach s przygotowane arkusze papieru i flamastry)
 3. uczniowie pracuj w grupach, kady zesp tworzy map semantyczn na temat Unii Europejskiej (wykorzysutje wiadomoci zdobyte wczeniej lub na innych zajciach edukacyjnych)
 4. liderzy grup prezentuj plakaty i je omawiaj

II Cz zasadnicza
 1. nauczyciel przedstawia wykad o Unii Europejskiej - wykad wsparty prezentacj w Microsoft Power Point z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego
 2. uczniowie pokazuj na mapie pastwa Unii Europejskiej
 3. uczniowie szukaj informacji o Unii Europejskiej w Internecie (www.europa.eu.int)

III cz kocowa
 1. uczniowie oceniaj mapy semantyczne w kontekcie wiadomoci z wykadu i strony internetowej (ocenia take naucziciel)
 2. zapisuj najwaniejsze informacji do zeszytw
 3. uczniowie przegldaj materiay informacyjne o Unii Europejskiej, przegldaj flagi pastw naleacych do Unii Europejskiej i gromadz informacje do portfolio
 4. na zadanie domowe wypeni i wklei do zeszytu kserokopie wicze przygotowane przez nauczyciela ( Zeszyt wicze - Wydawnictwo OPERON - str. 69 Rozdzia 7.2 wiczenie 1 i 2)

Podrcznik: M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek - Podstawy przedsibiorczoci - Wydawnictwo OPERON Nr dopuszczenia 315/03; Nr programu nauczania DKOS-5002-9/03


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.128118 s