Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Scenariusz lekcji matematyki w klasie trzeciej Liceum Oglnoksztaccego
z rozszerzon podstaw programow z biologii i chemii

Temat: Statystyka- podsumowanie wiadomoci


Cele lekcji:
Cel gwny utrwalenie wiadomoci i umiejtnoci z dziau elementy statystyki opisowej
Cele operacyjne
Ucze wie, zna i rozumie:
Pojcia matematyczne: czsto wzgldna, rednia arytmetyczna, rednia waona, mediana, wariancja i odchylenie standardowe (liczone z prby)
Ucze wykorzystuje i przetwarza informacje:
Stosuje poznane definicje, wzory do rozwizywania problemw matematycznych, odczytuje informacje ilociowe i jakociowe podane w postaci tabeli, wykresu, oblicza redni arytmetyczna, rednia waona, mediana, wariancja i odchylenie standardowe, czsto wzgldn,
Ucze rozwizuje problemy: podaje matematyczny opis danej sytuacji praktycznej, interpretuje tre zadania i analizuje otrzymane wyniki, formuuje i uzasadnia wnioski zapisujc je w sposb czytelny i poprawny jzykowo

METODY PRACY NA LEKCJI:
Operatywna- analiza prezentacji

FORMY PRACY:
grupowa, indywidualna

RODKI DYDAKTYCZNE:
materiay do pracy dla poszczeglnych grup i kadego ucznia (zaczniki),

PRZEBIEG ZAJ:
 1. FAZA WPROWADZAJACA
  1. nauczyciel wyjania uczniom jakim zagadnieniom powicona bdzie lekcja
  2. podaje temat i zapisuje go na tablicy
  3. przypomnienie podstawowych poj statystyki opisowej na przykadzie prezentacji multimedialnej wykonanej w programie MS POWER POINT uczniowie ogldajc prezentacj wyjaniaj pojcia, definicje, podaj przykady
 2. FAZA REALIZACJI
  1. nauczyciel dzieli uczniw na dwie grupy. Kada grupa otrzymuje kart kontroln (zacznik 1) - dwa zadania do wykonania
  2. Uczniowie w grupie ustalaj odpowiedzi a nastpnie oddaj nauczycielowi kart pracy
  3. Kady ucze zgodnie z numerem grupy w ktrej pracowa otrzymuj kart pracy na lekcji (zacznik 2). Uczniowie samodzielnie wypeniaj kart pracy - czas pracy 20 minut
   FAZA PODSUMOWUJCA
  1. Uczniowie wymieniaj midzy sob karty pracy i sprawdzaj odpowiedzi z wynikami przedstawianymi przez nauczyciela, ktry wyjania popenione bdy
  2. uczniowie otrzymuj oceny za samodzieln prac (karta pracy na lekcji – zacznik 2)
Zadanie pracy domowej – zbir zada


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.397126 s